Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2015 Post Doktora

  University of Wales, Bangor, Business School, Banking and Finance, İngiltere

 • 1994 - 1996 Yüksek Lisans

  Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Post Doktora

  Impact of Corporate Governance on IFRS Adoption: Evidence from bank merger and acquisitions

  University of Wales, Bangor, Business School, Banking and Finance

 • 2007 Doktora

  Vadeli işlemlere yönelik uluslararası finansal raporlama standartlarının türkiye açısından değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr) (İngilizce)

 • 1996 Yüksek Lisans

  İmalat İşletmelerinde Nakit Yönetimi ve Bir Uygulama

  Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1993 Sanatta Yeterlik

  Trabzon Sanayisinde Fon Akımı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İşletme