Araştırma Alanları

  • Nükleer Tıp

  • Radyodiagnostik

  • Yazılım

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

  • Nükleer Fizik