Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Mülteci Sorunu ve Mültecilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları

International Conference on Eurasion Economies , Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.242-247 Sustainable Development

Türk Çalışma Hayatında Alt İşveren İlişkilerinde Yeni Gelişmeler Ve Düzenlemeler

Emeğin Hukuku Kurultayı, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2015, pp.181-222

Alt İşveren Uygulamaları ve Güvencesiz Çalışma

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları 2:Alt İşveren Uygulamaları ve Güvencesiz Çalışma, Sakarya, Turkey, 21 September 2013, pp.163-166 Sustainable Development

Türkiye’de İş Kazalarının Sebepleri ve İş Güvenliği Kültürü

Türkiye İnsan Hakları Kurumu İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı, Ankara, Turkey, 23 October 2014

İşçilerin Hakları ve Sorumlulukları-Maden Sektöründe Teori ve Uygulama ve İşçi Temsilcileri

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ulusal Üç Taraflı Toplantı, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014

TSK ve MSB’de Sendikalı Olmak

SAV-DESSEN, Konya Ticaret Odası, Konya, Turkey, 08 March 2014

Türk Hukukunda Değişiklik Feshi

Türk-Alman İş Hukuku Sempozyumu İş Güvencesi Hukukunda Güncel Gelişmeler Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Kayseri, Turkey, 19 - 20 September 2013

Alt İşveren İşçilerinin Toplu Sözleşmeden Yararlanma Hakları

Türk-Alman İş Hukuku Sempozyumu Toplu İş Sözleşmesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, İstanbul, Turkey, 07 June 2013

Tarımda İş Kazaları ve İş Güvenliğinin Önemi

26. İş sağlığı ve Güvenliği Haftası, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 05 May 2012

İşverenin İşyerinde Çalışan İşçilerin İş Görmekten Kaçınma Hakkı

Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, Turkey, 7 - 08 May 2010, pp.243-271

Anayasa Değişikliğinin Memur Sendikacılığına Etkisi

Anayasa Değişikliğinin Örgütlenme ve Toplu İş İlişkilerine Etkisi, ÇASGEM, Ankara, Turkey, 10 December 2010

Yeni Anayasa Değişiklikleri Kamu Görevlileri Açısından Toplu Görüşmeden Toplu Sözleşmeye Geçiş Anlamı Taşıyor mu?

Yerel Yönetimlerde Sosyal Denge Sözleşmelerinden Kamu Görevlilerinde Toplu Sözleşmeye Geçiş, Memur-Sen, Ankara, Turkey, 24 June 2010

Atipik Çalışma İlişkilerinde İşverenin Sorumluluğu

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu II, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, Turkey, 30 April 2010

Books & Book Chapters

İradenin Zayıf Taraf Yararına Yorum İlkesi Işığında İşverenin Feshini Talep Etme İradesi İstifa veya İkale Anlamına Gelir mi?

in: Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan, Süleyman Başterzi, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.855-872, 2011

İşverenin Koruma Yükümlülüğünün Sınırına İlişkin Hukuk Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi

in: İş Dünyası ve Hukuk: Prof.Dr.Tankut Centel’e Armağan, editör, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.98-120, 2011

Terör Mağdurlarının Sosyal Güvenliği ve 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Konuya İlişkin Değişiklikler

in: Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan Cilt II, Talat Canbolat, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.925-955, 2010

Tacir Olan İşverenler ve Koruma Yükümlülüklerinin Hukuki Niteliği

in: A. Can Tuncay'a Armağan, Mehmet Uçum, Editor, Legal Yayınları, İstanbul, pp.279-300, 2005

Dünden Bugüne Gelişen Türk Çalışma Hayatında Kamu Görevlilerinin Durumu (Kronik mevzuat açısından Değerlendirilmesi)

in: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar, Emine Tuncay Kaplan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.253-323, 2003

Metrics

Publication

52

Citiation (TrDizin)

17

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals