Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Prıvate Law, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  İşverenin Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Koruma Yükümlülüğü

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Prıvate Law

 • 1998 Postgraduate

  Türk İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramları

  Ankara Haci Bayram Veli University, Afyon Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Çalışma Ekonomisi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic

 • B1 Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate German