General Information

Institutional Information: Rektörlük Merkezi, -, -
Research Areas: Legal Aspects of Labor and Social Security

Metrics

Publication

52

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

          1971 yılında Denizli'nin Çal ilçesinin Hançalar Kasabasında 8 kardeşten en küçüğü olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini Hançalar İlkokulu’nda, ilk dini eğitimini Hançalar Kuran Kursu’nda, orta ve lise eğitimi ise Çal İmam Hatip Lisesinde birincilikle tamamladı.

 

1990 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1994 yılında  üçüncülükle tamamladı.

 

1995 yılında araştırma görevlisi olarak Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim dalında göreve başladı.

 

Yüksek Lisansını 1998 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Türk İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramları" adlı tezini hazırlayarak bitirdi.

 

1999 yılında bir yıl süreyle Almanya Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Modern Çalışma İlişkileri” üzerine araştırmalarda bulunmak üzere ücretli izinli olarak yurt dışında bulundu.

 

2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında “İşverenin Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Koruma Yükümlülüğü” adlı doktora tezi ile doktora ünvanı aldı.

 

8.4.2010 yılında ise “Türk İş Hukukunda Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaa Sorunu (Doçentlik Takdim Tezi) isimli kitabıyla doçentlik ünvanı aldı.

2013 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçti. İki yıl aşkın süreyle fakülte kurulunda üyelik ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu müdürlüğü ile üniversite senato üyeliği yaptı.

31.08.2015 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı /İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim dalında Profesör ünvanı ile göreve başladı.

 

Çeşitli mesleki dergilerde ve yayınlarda çok sayıda makaleleri, incelemeleri, doktora ve doçentlik ve profesörlük tezleri 3 adet kitap olarak yayınlanmıştır. İşçi ve işveren sendikaları ile memur sendikalarında ÇASGEM olmak üzere bir çok bir çok kamu kurumunda ferdi iş hukuku, toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanlarında güncel konuşmalarda bulunmuş ve konferanslar vermiştir. tebliğ ve konferanslar vermiştir. Başta

 Ankara İş Mahkemelerinde bilirkişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda resmi arabulucu, Yüksek Hakem Kurulu üyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Ceza kurulu üyeliği görevleri yapmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK, ULAKBİM hukuk tabanlı dergiler komisyonu üyesidir. TÜBİTAK kontenjanından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’ne asosye üyesi olarak atanmıştır. Adalet Bakanlığı’nda Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde “iş uyuşmazlıklarının alternatif çözüm yollarına ilişkin kanun komisyonu”’nda başkan yardımcılığı yapmıştır.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 27 Temmuz 2016 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörlüğüne atandı. 27 Aralık 2016 tarihine kadar rektörlük görevini yürüttükten sonra profesörlük süresi 3 yıl dolmadığı için YÖK Denetleme Kurulu görevine getirildi.  2 yıl  5 ay YÖK Denetleme Kurulu üyeliğinden sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Halen rektörlük görevine devam etmektedir. 

Arapça, Almanca ve İngilizce bilmektedir.  Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Contact

Email
ibrahimaydinli@ybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/ibrahimaydinli
Office Phone
+90 0312 906 2021
Address
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Binası - Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik-Keçiören / Ankara