Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

DÜNDEN BUGÜNE LEHCETÜ’L-HAKÂYIK/LEHCETÜ’L-HAKAYIK FROM PAST TO PRESENT

SOBİDER, no.41, pp.1-10, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sergüzeştnâmeden Hatırata Geçiş Eseri: Mihnet-Keşân/Serguzestname, A Transition Work from Adventure Book to Memoirs

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-13, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

FERHENG-İ ISTILÂHÂT-I NÜCÛMÎ VE DİVAN ŞİİRİARAŞTIRMALARI AÇISINDAN ÖNEMİ/FERHENG-I ISTILAHAT-I NÜCÛMÎ AND IT’S IMPORTANCE FORDIVAN POETRY RESEARCHS

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], vol.2, no.1, pp.109-124, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edebiyatımızın Müstakil Tek Tarihi Manzum Ağız Sözlüğü: Erzurum Lehçesi Lügati

Diyalektolog, no.14, pp.87-110, 2017 (Other Refereed National Journals)

UMBERTO ECO’NUN “YORUM VE AŞIRI YORUM” ANLAYIŞINA GÖREBAZI KLÂSİK ŞİİR ŞERHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Route Educational And Social Science Journal, vol.4, no.6, pp.194-201, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Senglah ın Yeni Neşri İle Klasik Fars ve Türk Şiirleri Açısından Önemi

Nüsha, vol.16, no.42, pp.1-20, 2016 (Other Refereed National Journals)

Koca Ragıp Paşa Divanında Siyasete ve Devlet Yönetimine Dair Bazı Önemli Tespitler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.4, pp.67-82, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sayili ve Türkçe Şiirleri

Türkiyat Araştırmaları Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Divan Şairi Varsağıyı Farklı Anlarsa

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Garibinin Şia Miraciyesini Esas Aldığı Hazret i ALi Övgüsü

Alevilik Araştırmaları, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bakinin Gazellerinde Hüsn i Talil Sanatı

Turkish Studies, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vakaguyi veya Klasik Türk Şiirinde Gerçekçi Anlatım

Ç.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şeyh Galibin Gazellerinde Vasuht Tarzı Aşkın İzleri

TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Necatinin Gazellerinde Kimi Somutlayıcı Anlatım Türleri

Turkish Studies, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sebk i Hindi Şiirinde Teşbih ve İstiare Sistemindeki Farklılıklar

Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, vol.5, no.1, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seb i Hindi Şiirinde Yeni Orijinal Yapı ve Terkipler

Divan Edebiyatı Araştırmaları Degisi, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hüsn i Aşkta Sebk i Hindi Tesiri

Tük Bilig, 2009 (Other Refereed National Journals)

Vaiz i Kazvini ve Türkçe Şiirleri

S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sıhahü l Acem Adlı Farsça Türkçe Bir Lügat ve Kazan Nüshası

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farsça Bir İhtisas Sözlüğüne Göre Klasik Fars Şiirinde Türkçe Alıntılamalar

I. Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2018, vol.1, pp.459-481

Şeyh Safiyyüddin-i Erdebili’xxnin Bilinmeyen Türkçe Bir Şiiri ve Şerhi

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.135-153

Divan Şiiri Araştırmalarına Kaynaklık Eden İki Arapça Sözlük

Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil-Edebiyat-Tarih), 30 - 31 October 2017

Books & Book Chapters

FEHİM-İ KADİM

in: ESKİ TÜRK EDEBİYATI III 17. YÜZYIL, NESLİHAN KOÇ KESKİN, AHMET MERMER, Editor, NOBEL, Ankara, pp.21-34, 2019

Gözden Kaçan Çok Yönlü Bir Osmanlı Türkçesi Sözlüğü: Büyük Osmanlı Lügatı

in: Divanlar Arasında Bir Ömür Prof. Dr. Ahmet MERMER Armağanı, Doç. Dr. Neslihan KOÇ KESKİN, Doç. Dr. Muvaffak EFLATUN, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.93-114, 2018

Sivrihisar’xxdan Saraya Uzanan Hayat: Vezir-i Azam Sinan Paşa

in: Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Ahmet Kartal, Zafer Koylu, Editor, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir, pp.259-272, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevii Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, pp., 2015