Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Giresun Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Klasik Türk şiiri’xxnde sebk-i hindî (Hint üslûbu)

  Gazi University

 • 2001 Postgraduate

  XIX. yy. Türk edebiyatında kaside nazım şekli şekil ve içerik

  Gazi University

Foreign Languages

 • C1 Advanced Persian

 • B2 Upper Intermediate English