Dr.Öğr.Üyesi

İLKNUR AYTEKİN ÇELİK


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

2005 - 2011

2005 - 2011

Tıpta Uzmanlık

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

1999 - 2005

1999 - 2005

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Kist hidatik tedavi yaklaşımları ve sonuçlarımız

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Türkçe

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mediasten Hastalıkları

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Outcomes after lobectomy and pneumonectomy in lungcancer patients aged 70 years or older.

Aytekin İ. , Şanli M., Işik A., Tunçözgür B., Uluşan A., Bakir K., et al.

Turkish journal of medical sciences, cilt.47, ss.307-312, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Recurrent pneumonia due to olive aspiration in a healthy adult: a case report.

Akgedik R., Aytekin İ. , Kurt A., Eren D.

The clinical respiratory journal, cilt.10, ss.809-810, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

An unusual complication: aortic graft perforation by a fractured rib after type B aortic dissection.

Yalcin M., Aytekin İ.

Interactive cardiovascular and thoracic surgery, cilt.23, ss.338-9, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Özofagus Kanserinde Cerrahi Teknikler: Sağ Torakotomi Laparatomi ile Rezeksiyon (Ivor Lewis Yöntemi)

AYTEKİN ÇELİK İ. , KARAOĞLANOĞLU N.

Turkiye Klinikleri Thoracic Surgery - Special Topics, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Travmatik Hemotoraks

AYTEKİN İ. , ELBEYLİ L.

Türkiye klinikleri Göğüs cerrahisi özel sayısı, ss.22-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Pediatrik hastalarda toraks travması

AYTEKİN İ. , ÇELİK A.

Türkiye klinikleri göğüs cerrahisi özel sayısı, cilt.6, ss.33-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

konjenital akciğer malformasyonları

BENLİ M. Y. , AYTEKİN İ.

Türkiye klinikleri Göğüs cerrahisi özel sayısı, cilt.6, ss.53-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Primary pulmonary adenoid cystic carcinoma: report of two cases.

Kurul I., Demiroz S., Celik A., Tuluce K., Aytekin İ. , Sayan M., et al.

Asian cardiovascular & thoracic annals, cilt.20, ss.604-6, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2012

2012

A Preferred approach in diagnosis and treatment: VATS

KURUL İ. C. , SAYAN M., AYTEKİN ÇELİK İ. , TÜLÜCE K., DEMİRÖZ Ş. M. , ÇELİK A., et al.

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.23, ss.10-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Koşullara dayalı mı simulasyon koşullu mu?

AYTEKİN ÇELİK İ.

international symposium on academic studies in health and sport sciences, 15 - 17 Aralık 2019

2019

2019

SURGICAL REDUCTION OR NON SURGICAL CONSERVATIVE TREATMENT IN FLAIL CHEST CASES

AYTEKİN ÇELİK İ. , Ağbabaoğlu İ.

6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACADEMİC STUDIES IN HEALTH AND SPORT SCIENCES, 13 - 15 Haziran 2019

2015

2015

PULMONER ARTERYOVENÖZ MALFORMASYON

BENLİ M. Y. , AYTEKİN İ. , BAYRAKÇI O., IŞIK A. F. , ŞANLI M., ELBEYLİ L.

TUSAD 37. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2015

2015

2015

ENDOBRONŞİAL LASER EKSİZYON

BAYRAKÇI O., IŞIK A. F. , AYTEKİN İ. , ŞANLI M., ELBEYLİ L.

TUSAD 37. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2015

2015

2015

MEZOTELYOMADA PERİKARDİYAL EFÜZYON PERİKARDİYAL PENCERE AÇILMASI

BAYRAKÇI O., AYTEKİN İ. , ÇELİK E., ŞANLI M., ELBEYLİ L.

8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

2015

2015

PULMONER ARTER İÇİNDE KİST HİDATİK

AYTEKİN İ. , BAYRAKÇI O., ÇELİK E., IŞIK A. F. , ŞANLI M., ELBEYLİ L.

8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

2015

2015

KARDİYAK ARRESTE NEDEN OLAN KİTLE MATÜR TERATOM

IŞIK A. F. , AYTEKİN İ. , BOŞNAK M., AHMET U., ELBEYLİ L.

8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

2015

2015

DİRENÇLİ ŞİLOTORAKS İNTRAABDOMİNAL DUKTUS LİGASYONU

BAYRAKÇI O., ŞANLI M., BORAZAN E., AYTEKİN İ. , IŞIK A. F. , BÜLENT T., et al.

8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

2015

2015

PARATROİD KARSİNOM VE GIANT CELL KARSİNOM

BAYRAKÇI O., AYTEKİN İ. , IŞIK A. F. , ŞANLI M., BÜLENT T., ELBEYLİ L.

8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

2015

2015

SEKONDER PLEVRAL KANSERLERDE HİPERTERMİK PERFÜZYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARIMIZ

IŞIK A. F. , AYTEKİN İ. , ŞANLI M., CAMCI C., ELBEYLİ L.

8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

2015

2015

GÖĞUS DUVARI HEMANJİOMU

AYTEKİN İ. , AHMET U., BENLİ M. Y. , BAYRAKÇI O., IŞIK A. F. , ŞANLI M., et al.

8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

2015

2015

GECİKEN EKSTRATORASİK GOSSİPİBOMA TANISINA BAĞLI GECİKEN TEDAVİ

AYTEKİN İ. , BAYRAKÇI O., ŞANLI M., IŞIK A. F. , BÜLENT T., ELBEYLİ L.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18.YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

2015

2015

HIZLI BÜYÜYEN AKCİĞER KİST HİDATİĞİ

BAYRAKÇI O., BENLİ M. Y. , AYTEKİN İ. , ELBEYLİ L.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Göğüs duvarı kondrosarkomları

Aytekin Çelik İ.

Tıp bilimlerinde farklı bakışlar, Ali Şimşek,Müslüm Toptan, Editör, İksad, Ankara, ss.111-118, 2019

2018

2018

Hasta Başı Eğitim

AYTEKİN ÇELİK İ.

Tıp Eğitimi tıp fakültesi öğrencileri için, Işıl İrem Budakoğlu,Cengiz Yakıncı, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.43-46, 2018

Ödüller

Ekim 2017

Ekim 2017

Deneysel çalışma sözlü sunu yarışmasında ikincilik

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi