Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An evaluation of the mistakes made by native Arabic speakers in their writing assignments of academic Turkish course

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.12, no.2, pp.815-832, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE QUALITY OF ARABIC LANGUAGE TEACHING CURRICULA IN TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE TURKISH QUALIFICATIONS FRAMEWORK

International Online Journal of Education and Teaching, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

el-YÂSEMÎN” İSİMLİ ARAPÇA EĞİTİM SETİNİN DİLBİLGİSİÖĞRETİM YÖNTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish StudiesLanguage and Literature, vol.14, no.2, pp.995-1011, 2019 (Other Refereed National Journals)

“el-Yâsemîn” isimli Arapça öğretim setinin biçimsel ve yöntemsel açıdan değerlendirilmesi

International Journal of Human Sciences, vol.16, no.3, pp.857-873, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Silsiletü’l-Lisan isimli Arapça eğitim setinin dilbilgisi öğretim yöntemi açısından değerlendirilmesi

International Journal of Human Sciences, vol.16, no.3, pp.721-735, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arapçayı Seçmeli Ders Olarak Alan Öğrencilerin Bu Ders Hakkkındaki Görüş ve Beklentileri

EKEV AKADEEMİ DERGİSİ, vol.23, no.78, pp.277-297, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sivas Merkezli Şeyh Şazi/Şadıllı/Molla Yakup Ocağı

Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Alevi-Bektaşi İcazetnamelerinde Şekil ve İçerik

TURKISH STUDIES, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şeyh Hasan Ocağı ve Vefailikle İrtibatı

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

Anadolu Aleviliği’nde Sır Kavramı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kahire Bektaşi Dergahı’nın Son Potnişini Ahmed Sırrı Dedebaba’ya Göre Bektaşilik

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Türk Nahiv Âlimi: Ali B. Mes’ûd el-Fergânî ve el-Müstevfası

Ekev Akademi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Reformist Olarak Ahmed Emin’in Toplum ile İlgili Görüşleri

Ekev Akademi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bir Gramerci Olarak Ali B. Mes’ûd el-Fergânî’nin Nahivle İlgili Görüşleri ve Getirdiği Yenilikler

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bir Reformist Olarak Ahmed Emin’in Edebiyatla İlgili Görüşleri

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

Irak Ziyaret-namesi ve Kerbelâ Şehitleri

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

HACI BEKTAŞ VELİ BELGELERİ-1

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Sultan Şücaaddin Veli Zaviyesi ve Vakfına Ait Yeni Belgelere Bir Bakış

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ali Koç Baba Ocağı ile İlgili Kısa Bir Değerlendirme ve İki Yeni Şecere

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Sarı Saltuk ile İlgili Yeni Belgeler

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Güvenç Abdal Ocağı

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Arnavutluk Devlet Arşivlerinde Bulunan Türkçe Yazma Eserler: Erkannâme-1

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Telkinnâme

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Balkanlarda Bir Bektâşî Süreği: Ali Koç Babalılar

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Şeyh Hasan Ocağı ve Sineminli Oymağı Üzerine Yeni Bilgiler

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Şah İbrahim Ocağı Üzerine Yeni Bilgiler

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hasan Dede Dergâhı’ndan Ali Bahri Demirhan Dede İle Söyleşi

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bir Bektaşi İcazetnamesi

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bir Ocağın Tarihi: Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı-2

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bir Ocağın Tarihi: Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı’na Ait Yeni Bilgiler

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kureyşan Ocağı Hakkında Bazı Yeni Bilgiler

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Pehlivanlı Oymağına Ait Yeni Belgeler

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kargın Ocaklı Boyu İle İlgili Yeni Belgeler

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çorum’dan Bir İcâzetnâme

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

Feyznâme-i Misali Gülbaba (III. Bölüm)

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

Feyznâme-i Misali Gülbaba (II. Bölüm)

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Feyznâme-i Misali Gülbaba

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Muallim Naci’nin Tercümelerinden Peygamber ve Ehlibeytle İlgili Münacat ve Na’tlar

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Bektaşi İlmihali

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Bilinmeyen Bir Koyunbaba Menakıbnâmesi Üzerine

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Ahmed Sırrı Dedebaba’nın Bektaşi Tarikatı

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Devletinde belediye Tabiplikleri ve Sorunları

I. Ulusulararsı 23 Nisan Multidisiplinler Çalışması Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2019

Osmanlı Devletinde Salgın Hastalıklar ve Haşerelerle Mücadele

I. Uluslaraası 23 Nisan Multiidspliner Çalışmalar Kongresi, 20 - 23 April 2019