Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Arapça Öğretmenliği (Dr), Turkey

 • 1996 - 1998 Post Graduate

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1985 - 1989 Under Graduate

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Alî b. Mes`ûd b. Mahmûd el-Ferğânî’xxnin el-Mustevfâ fi’xxn-Nahv adlı eserinde konuları işleme yöntemi, koyduğu kurallar ve ele aldığı bazı nahiv konuları

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Arapça Öğretmenliği (Dr)

 • 1998 Post Graduate

  Ahmed Emin`in denemelerinde toplum ve edebiyat

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)