Education Information

Education Information

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Hatay Mustafa Kemal University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Biyoloji (PhD), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji (MSc), Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Türkiye'de bulunan Leiurus abdullahbayramı Yağmur, Koç & Kunt 2009 (Scorpiones: Buthidae) popülasyonlarının genotiplendirilmesi ve varyasyonlarının belirlenmesi

  Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Hatay ili ve çevresinde yayılış gösteren örümceklerin (Araneae: salticidae) sistematiği

  Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)