Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Dr), Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Evlilik doyumunu açıklamaya yönelik bir model geliştirme

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  Doktorların hastalarına karşı tutum belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlilik ve güvenirlik çalışması

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Foreign Languages

 • C2 Mastery English