Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.20, pp.55-64, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)

İçe/dışa yönelim sorunları ile mizaç, aile işlevleri ve yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.19, no.3, pp.290-299, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergen ve genç erişkinlerin mizaç ve karakter özellikleri

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.14, pp.362-368, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Yutma Fobisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması: Olgu Sunumu

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.3, pp.200-207, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.235-256, 2018 (Other Refereed National Journals)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan ergen ve erişkinlerin mizaç ve karakter özellikleri

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, vol.14, no.4, pp.362-368, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Normal bir örneklemde kişilik bozukluklarının yaygınlık çalışması (ÖnRapor)

42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 05 November 2006

Lise öğrencilerinde problemli internet kullanımı ve Saldirganlik: ahlaki uzaklaşmanın aracı rolü.

III. International Symposium on Strategic an Social Research., İstanbul, Turkey, 21 - 22 June 2019, pp.62-63

Çocukla Psikoterapötik Görüşme:Ebeveynlerle Köprüler Kurma

AYBÜ Psikoloji Kongresi Deneyim Oluşturma ve Aktarımı IV ”Köprüler Kurmak”, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2018

Ruminatif Düşünme Stili, Beden Algısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Romantikİlişki ve Partner Odaklı Obsesif Kompulsif Semptomlarla İlişkisi

AYBÜ PSİKOLOJİ KONGRESİ:DENEYİM OLUŞTURMA VE AKTARIMI-IV“Köprüler Kurmak”25-27 NİSAN 2018 / ANKARA, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2018

ETİK İKİLEMLERDE KARAR ALMAYI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

AYBÜ PSİKOLOJİ KONGRESİ:DENEYİM OLUŞTURMA VE AKTARIMI-IV“Köprüler Kurmak”, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2018

Çocukluk çağı psikopatolojileri ve çocuğa/ebeveyne yaklaşım

YBÜ Psikoloji Kongresi:Deneyim Oluşturma ve Aktarımı III ”Türkiye’de Yerel Psikolojiye İhtiyaç Var mı?”, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2016

Books & Book Chapters

Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019’un(COVID-19) Aile BağlamındaErgenler Üzerindeki Psikolojik Etkileri

in: Türkiye Klinikleri Pandemi Psikolojisi, Cem Şafak Çukur, Özden Yalçınkaya Alkar, Editor, Dijital Akademi, pp.27-33, 2020

Çocuklarda Yas Süreci ve Bilişsel Davranışçı Temelli Müdahaleler

in: Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları için Risk Oluşturan Durumlar ve Bilişsel Davranışçı Terapiler, Haluk Arkar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.243-272, 2020

Kişilik Bozuklukları

in: Anormal Psikoloji DSM-5’e göre, Ezgi Tuna, Öznur Öncül, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.551-608, 2020

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Depresyon Birlikteliği

in: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Soysal Acar, Şebnem, Editor, Nobel, Ankara, pp.323-329, 2020

Çocukluk Çağı Depresyon Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Terapi

in: Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Terapiler DSM-5 Odaklı, Haluk Arkar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.31-69, 2020

Kuramlar-Sosyal Biliş

in: Uygulamalı Sosyal Psikoloji, Cem Şafak Çukur, Gülden Sayılan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.51-96, 2019

Sosyal Psikolojinin Klinik Alanla Kesişimi III: Terapi

in: Uygulamalı Sosyal Psikoloji, Cem Şafak Çukur, Gülden Sayılan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.727-743, 2019