Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Aydin Adnan Menderes University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Klinik Psikoloji, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Languages, Hıstory And Geography, Department Of Psychology, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Psikiyatri kliniğine başvuran çocuklarda mizaç özellikleri, aile işlevleri ve çocuk yetiştirme tutumları ile içe yönelim/dışa yönelim sorunları arasındaki ilişki

  Ege University, Faculty Of Literature, Psikoloji Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Aydın ilinden alınan normal bir örneklemde kişilik bozukluklarının yaygınlık çalışması

  Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikolojisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English