Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the linkage between government expenditure and output: empirics of the Keynesian view versus Wagner’s law

ECONOMIC CHANGE AND RESTRUCTURING, cilt.53, ss.1-39, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Interest rates, inflation, and exchange rates in fragile EMEs: A fresh look at the long-run interrelationships

Journal of International Trade and Economic Development, cilt.29, sa.3, ss.289-318, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Are the twin or triple deficits hypotheses applicable to post-communist countries?

Panoeconomicus, cilt.67, sa.4, ss.465-489, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

How large are fiscal multipliers in Turkey?

Turkish Studies, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Taxes and private consumption expenditures: a component-based analysis for Turkey

TURKISH STUDIES, cilt.17, sa.3, ss.474-501, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alternatif Göstergeler Bazında Türkiye’de Optimal Kamu Kesimi Büyüklüğünün Tahmini

Bankacılar, sa.109, ss.49-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does fiscal consolidation promote economic growth and employment? Evidence from the PIIGGS countries

European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, cilt.15, sa.3, ss.289-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif

Ekonomik Yaklasim, cilt.29, sa.107, ss.1-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihselve Güncel Bir Perspektif

Ekonomik Yaklaşım, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does fiscal consolidation promote economic growth and employment? Evidence from the PIIGGS countries

European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, ss.1-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mali Konsolidasyon Üzerine Betimsel Bir Analiz

Ekonomik Yaklaşım, cilt.28, sa.104, ss.39-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is fiscal policy really sustainable in Turkey A reexamination

International Journal of Sustainable Economy, cilt.7, sa.1, ss.1-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How to Achieve and Sustain Fiscal Discipline in Turkey Rising Taxes Reducing Government Spending or A Combination of Both

Romanian Journal of Fiscal Policy, cilt.4, ss.1-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Taxes as an Automatic Stabilizer Evidence from Turkey

ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY, cilt.43, sa.3, ss.303-313, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye de Maliye Politikaları Ne Ölçüde Etkili Bir Mali Etki Analizi

Vergi Dünyası, sa.368, ss.308-316, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beveridge Eğrisi Teori ve Türkiye Uygulaması

TİSK Akademi, cilt.5, sa.10, ss.199-219, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olivera Tanzi Etkisi Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Maliye Dergisi, sa.143, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Kriz Nedenler ve Çözüm Önerileri

Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı, sa.42, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Different Arguments for and Against the Role and Impact of Foreign Investment on The Development Potentials of Developing Countries An Overview

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alternatif Göstergeler Bazında Türkiye’de Optimal Kamu Kesimi Büyüklüğünün Tahmini

33. Türkiye Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2018

In Search of Optimal Corporate Tax Rate for Turkey: An Econometric Analysis

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Büyük Durgunluk Işığında Bir Keynes Denemesi Hepimiz Tekrardan Keynesyen miyiz

Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, 20 - 22 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Vergi Teorisi ve Politikası

Barış Arıkan Yayınları, Ankara, 2017

Vergi Teorisi ve Politikası

Kalkan Matbaacılık, Ankara, 2016

Vergi Teori ve Politikası

Kalkan Matbaacılık, Ankara, 2015

TÜRKİYE’xxDE İÇ BORÇLARIN GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ

Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ahmet Ay, Editör, Çizgi, Konya, ss.227-268, 2007