Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Dünyasının Fay Hatları Mezhepsel ve Etnik Dinamikler

İnternational Journal of Social and Related Science, vol.1, no.1, pp.1-5, 2016 (Non-Refreed Journal)

Balkanlar da Mevlevilik

Yeni Türkiye Dergisi, no.67, pp.1815-1825, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mustafa Alinin Nusretnamesi ve Onun Işığında Yazarın Tarihçiliği

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.24, no.38, pp.174-186, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

I.Dünya Savaşı Sürecinde Emperyal Güçler ve Nusayriler

Sykes-Picot Gizli Anlaşmasının 100.Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.266-279

Sultan Yıldırım Bayezid Ahi Mİ?

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.345-354

Sultan Orhan Gazi ve Ahiler

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu V, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018, vol.1, pp.1-624

Osmanlı Dönemi Çubuk Kazasında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararsı Sempozyumu, Ankara-Çubuk, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.98-102

Ahi Mesut ve Zaviyesine Dair Değerlendirme

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.1, pp.309-316

Osmanlıdan Bağımsızlığa Suriye Nusayriliği

Uluslararası Suriye Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.3-17

Ticaret Salnamelerine Göre Kocaeli/ İzmit Şehrindeki Ticari Faaliyetler

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.3, pp.1747-1759

İSLAM DÜNYASININ ETNİK MEZHEPSEL VE KÜLTÜREL FAY HATLARI VE EMPERYAL GÜÇLER

25. ve 26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.1-66

Elçibey ve Haydar Aliyev Dönemlerinde TürkiyeAzerbaycan İlişkileri ve İran

I.Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.87-92

Küreselleşme Bilim ve Teknoloji Ekseninde Toplumsal Çözülme

3 rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering ( ICCESEN-2016), Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2016

Osmanlılara Karşı Safavilerin Tatar ve Kazaklar ile İttifak Arayışları

Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800), Sakarya, Turkey, 3 - 05 November 2014, pp.241-251

Books & Book Chapters

Osmanlı Klasik Döneminde Ermeniler

in: 1000.Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Mustafa Sıtkı Bilgin- Yıldız Deveci Bozkuş, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.167-185, 2019

Hurufat Defterlerine Göre Ankara Haymana Kazasındaki Zaviyeler

in: Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri İle Ankara, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Akçağ, Ankara, pp.459-467, 2018

Mustafa Alinin Teşrifatnamesi Işığında XVI. asrın İkinci Yarısında Osmanlı İlmiye Teşkilatında Bozulma

in: OsmanlıMedreseleri (Eğitim, Yönetim ve Finans), Fuat Aydın, Mahmut Zengin,Kübra Cevherli-Yunus Kaymaz, Editor, Malha Yayıncılık, İstanbul, pp.371-391, 2018

Safaviler

in: İslam Tarihi ve Medeniyetleri, Palabıyık Muhammed Hanifi - Osman Çetin, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.297-325, 2017

Osmanlıların Güney Kafkasyayı Fethi ve Halveti-Gülşeni Tarikatı

in: Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Hatice Oruç- Muhammet Ceyhan, Editor, Akçağ, Ankara, pp.326-336, 2016

Uygarlığın Doğuşu

in: Tarih Öğretmenliği, ERAVCI HACI MUSTAFA, Editor, Akçağ, Ankara, pp.53-108, 2016

Yeniçağda Osmanlı

in: Tarih Öğretmenliği, H.Mustafa Eravcı, Editor, Akçağ, Ankara, pp.295-369, 2016

Türk Dünyası

in: Tarih Öğretmanliği, Hacı Mustafa Eravcı, Editor, Akçağ, Ankara, pp.169-238, 2016

Tarih Metdolojisi

in: Tarih Öğretmenliği, H.Mustafa Eravcı, Editor, Akçağ, Ankara, pp.29-52, 2016

Osmanlı Kronikleri

in: Tarih İçin Metodoloji, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.255-263, 2015

Dal Mehmed Çelebi ve Şecâ at nâme

MVT yayıncılık, İstanbul, 2009

Episodes in the Encyclopedia