Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gebelikte Ortaya Çıkan Dissemine Tüberküloz Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Post-COVID Hastalarda Erken Dönem Steroid Kullanımının Akciğer Tutulumu Üzerine Etkileri: Ön Rapor

Uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2022, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2022, pp.206-209

Sentriasiner Nodüler Patern Covid-19 Pnömonisi ile İlişkili Midir?

Uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.7 Sustainable Development

Tütün Bağımlılığının COVID-19 Ağırlığı Üzerine Etkisi

Uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.276 Sustainable Development

Toraks BT’de Halo işareti COVID-19 vakaları için iyi bir prognostik belirteç midir?

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (SS-074, Sayfa 105)., Ankara, Turkey, 26 May 2021

Pulmoner Arter İnvazyonu İzlenen Sinoviyal Sarkom Olgusu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (PS-170, Sayfa ****), Ankara, Turkey, 26 May 2021

Covid-19 Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (SS-076, Sayfa 107), Ankara, Turkey, 26 May 2021

Nadir Görülen Bir Olgu: Kronik Lenfositik Lösemi Akciğer Tutulumu.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (PS-173, Sayfa 186)., Ankara, Turkey, 26 May 2021

İlginç Bir Long-Covid Fungal Pnömoni Olgusu: İnvaziv Aspergilloz ve Mukormikozis Birlikteliği.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (PS-004, Sayfa 5), Ankara, Turkey, 26 May 2021

Pott Abseli Tüberküloz Olgusunda Transvers Miyelit Nedenleri.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 6. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye. 26-30 Mayıs, 2021. (PS-007, Sayfa ***), Ankara, Turkey, 26 May 2021

Postekstübasyon Pulmoner Ödem. (PS-339)

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye., Turkey, 13 March 2019

Romatolojik Hastalığı nedeniyle izlenen olgularda Tüberküloz Görülme Sıklığı.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 March 2020, pp.158 Sustainable Development

Sarkoidoz Tanısında EBUS-TBNA İlk Sırada Yer Almakta: 10 Yıllık Deneyim.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 11-15 Mart 2020. Antalya/ Türkiye (SS-021, sayfa:24), Turkey, 11 - 15 March 2020, pp.24

Sigara bırakma polikliniğinde psikiyatri konsültasyonu yapılan olguların izlemi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 41. Ulusal Kongresi., Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.1076

Toz Taşınımının Akciğer Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2019

Obstrüktif uyku apne sendromunda tiyol/disülfid dengesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2017

Obstruktif uyku apne sendromu’nda serum copeptin düzeyinin rolü

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2017

Akciğer Kanserinde Panhipopituitarizm: Bir Olgu Eşliğinde.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 October 2017 Sustainable Development

Postherpetik Nevraljiye Sekonder Nadir Görülen Bir Stafilokok Pnömonisi Olgusu. Olgu konseyi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39.Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 14 October 2017

SS-081 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA TİYOL DİSÜLFİD DENGESİ

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2017

Trakeal divertikülü olan bir olgu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39.Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 14 October 2017

Türk popülasyonunda obstrüktif uyku apne sendromu klinik tiplerinin dağılımı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 39. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2017, pp.204-205

Bronşektazi Nedeni Olarak Common Variable İmmunodeficiency: Bir olgu nedeniyle.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, 2. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 15 March 2017

Obstruktif akciğer hastalıklarında oksidan/antioksidan dengesi

TÜSAD 38. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2016", İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2016, pp.97

Nekrotizan pnömoni nedeniyle üç olgu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. Ulusal Kongresi., Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.646-647

Düşük doz amiodoron kullanımına bağlı gelişen pulmoner toksisite olgusu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. Ulusal Kongresi., Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.405

Eroin ve sentetik kanabinoid (bonzai) kullanımına bağlı akciğer patolojileri.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. Ulusal Kongresi., Turkey, 17 - 21 October 2015, pp.648-649

The Value of Endobronchial ultrasound guided Transbronchial Needle Biopsy for Diagnosis of Mediastinal Lymphadenopathy in Patients with Extrathoracic Malignancy

18th World Association Congress for Bronchology & Interventional Pulmonology (WCBIP-WCBE), April 13-16, 2014, Kyoto, Japan. ( Poster no:P20-7, sayfa:312), 13 April 2014

The Value of Endobronchial Ultrasound Guided Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis of Lymphoma

18th World Association Congress for Bronchology & Interventional Pulmonology (WCBIP-WCBE), April 13-16, 2014, Kyoto, Japan. ( Poster no:P20-5, sayfa:311), 13 April 2014

KOAH’lı hastalarda ortalama trombosit hacmi (OTH) düzeyi.

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi., Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.108

Respiratory functions levels of carbonmonoxide and oxidative stres in Hookah Smokers

. American College of Chest Physicians (ACCP) meeting, Chest 2014, March 21-24, 2014. Madrid, Spain. Chest 145 (3 supplement): 431C (2014 PMID:24638591). Orally Session., Ankara, Turkey, 21 March 2014

The Role of Female Gender in COPD Exacerbation

American College of Chest Physicians (ACCP) meeting, Chest 2013, October 26-31, 2013. Chicago, Illinois. COPD Diagnosis & Evaluation Posters, Original Investigation Poster, Poster no: 699, Abstract ID:1703887., 26 November 2013

Pulmoner ödem tablosu ile gelen reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-038, sayfa:327), Turkey, 02 October 2013

Sigarayı Bırakma Oranları Üzerine Anksiyete ve Depresyon Skoru Ölçeklerinin Katkısı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Sigara bıraktırma polikliniğimize başvuran olgularda bir yıllık sigara bırakma oranları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Antalya. (P-528, sayfa:297), Turkey, 02 October 2013

Pulmoner Tromboembolide Üst Ekstremite Trombüsü Görülme Sıklığı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Antalya. (P-248, sayfa:205), Turkey, 02 October 2013

Renal hücreli karsinom metastazına eşlik eden semi invaziv aspergillozis olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-261, sayfa:567), Turkey, 02 October 2013

Budd Chiari ve Myelofibrozis Tanılı Olguda Pulmoner Tromboemboli

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-072, sayfa:363), Turkey, 02 October 2013

Özefagusa rüptüre olan mediyastinal tüberküloz lenfadenit olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-280, sayfa:586), Turkey, 02 October 2013

Addison Hastalığı ile Başvuran Mediyastinal Tüberküloz Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-280, sayfa:589), Turkey, 02 October 2013

Sarkoidozisin eşlik ettiği sjögren sendromu olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-063, sayfa:354), Turkey, 02 October 2013

Pulmoner Emboli Hastalarında Antioksidan Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (TP-066, sayfa:184), Turkey, 02 October 2013

C ANCA pozitif yaygın kist hidatik olgusunda dalak kistinin perkutan aspirasyonu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-260, sayfa:566), Turkey, 02 October 2013

Pulmoner metastatik kavitasyonla seyreden pankreas adenokarsinoma olgusu

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Belek, Antalya. (P-054, sayfa:133), Turkey, 02 October 2013

Dermatomiyozit ile Başvuran Akciğer Metastazı Olan Malignite Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-232, sayfa:538), Turkey, 02 October 2013

Masif hemoptizi ile başvuran bronşiyal arter anevrizmalı pulmoner tromboemboli olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-008, sayfa:294), Turkey, 02 October 2013

Sigara bırakma polikliniğine başvuran olgularda kronik obstruktif akciğer hastalığı farkındalık oranı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi., Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.106

Nodüler akciğer tutulumu olan anaplastik lenfoma olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-242, sayfa:548), Turkey, 02 October 2013

Kontrastsız Pulmoner MR Anjiografi ile Tanı Konulan Renal Transplantlı Masif Pulmoner Tromboemboli Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 35. Ulusal Kongresi. İzmir, Türkiye. 2-6 Ekim, 2013. (EP-110, sayfa:401), Turkey, 02 October 2013

Sigara Bırakma Süreleri ile Akciğer Kanseri Gelişimi Arasındaki İlişki

Sigara Bırakma Süreleri ile Akciğer Kanseri Gelişimi Arasındaki İlişki., Turkey, 02 October 2013

Does Echocardiographic Evidence Of Pulmonary Hypertension Relate With Survival in COPD

12th International Pulmonary Hypertension Forum, April 12-14, 2013. Hamburg, Germany. (Poster session)., Ankara, Turkey, 12 April 2013

Skuamöz hücreli akciğer kanserinde nadir bir tutulum intrabdominal lenf nodu metastazı

Türkiye Akciğer Kanseri Derneği Ulusal Kongresi. Antalya, Türkiye. Nisan, 2013. (Poster sunumu), Turkey, 11 April 2013

Pulmoner tromboembolide yarı doz trombolitik tedavinin etkinliği.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi., Turkey, 6 - 10 October 2012, pp.65

Sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34. Ulusal Kongresi., Turkey, 6 - 10 October 2012, pp.168

Kadın Cinsiyetin KOAH Alevlenmedeki Rolü

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Side, Antalya. (P-012, sayfa:881), Turkey, 11 April 2012

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ADO Indeksi ve Charlson Komorbidite Skoru

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Side, Antalya. (SS-040, sayfa:631), Turkey, 11 April 2012

Dalakta infarktın eşlik ettiği masif bir tromboemboli olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi. Çeşme, İzmir. Ekim 2011. (EP-026, sayfa:83), Turkey, 20 October 2011

Sigarayı bırakma kararını vermede etkili olan faktörler.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 33. Ulusal Kongresi., Turkey, 15 - 19 October 2011, pp.322

Evaluation of thyroid patients in our outpatient clinic

ACE 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical Endocrinologists, Istanbul/Turkey, September-October (2001)., Ankara, Turkey, 01 September 2011

Kronik trombotik pulmoner emboli ile seyreden bir familyal adenomatöz polipozis olgusu

Türk Toraks Derneği 14. yıllık Kongresi. Side, Antalya. 13–17 Nisan 2011. (P-073, sayfa:495), Turkey, 13 April 2011

Fertilite ile seyreden bir kistik fibrozis olgusu

Türk Toraks Derneği 14. yıllık Kongresi. Side, Antalya. 13–17 Nisan 2011. (P-068, sayfa:491), Turkey, 13 April 2011

Mikroskopik polianjitise bağlı alveoler hemoraji olgu sunumu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi. Antalya, Türkiye. 20–24 Ekim 2010. (P-232, sayfa:367), Turkey, 20 October 2010

Nadir görülen bir arterioarteriyel ve arteriovenöz malformasyon olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi. Antalya, Türkiye. 20–24 Ekim 2010. (EP-227, sayfa:365), Turkey, 20 October 2010

The correlation between d dimer and pneumonia severity in H1N1 patients

(Thematic Poster) 20th ERS Annual Congress, Barcelona, Spain. 18–22 September 2010. (Abstract book: Poster no:2972, Sayfa:539)., Ankara, Turkey, 18 September 2010

The role of hs CRP ın evaluatıng asthma control

(Thematic Poster) 20th ERS Annual Congress, Barcelona, Spain. 18–22 September 2010. (Abstract book: Poster no:571, Sayfa:71)., Ankara, Turkey, 18 September 2010

H1N1 olgularında D dimer ile pnömoni şiddeti arasındaki korelasyon

Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul, Türkiye. 5–9 Mayıs 2010. (P-689, sayfa:150), Turkey, 05 May 2010

H1N1 olgularında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs hastalıklarının deneyimi

Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi, 5–9 Mayıs 2010. İstanbul, Türkiye. (TP-603, sayfa:134), Turkey, 05 May 2010

Hs CRP nin astım ağırlığı ve kontrolünü değerlendirmedeki rolü

Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi. İstanbul, Türkiye. 5–9 Mayıs 2010. (P-351, sayfa:104), Turkey, 05 May 2010

Kronik stabil astım hastalarında serum Magnezyum düzeylerinin solunum fonksiyonları ve astım ağırlığı ile korelasyonu

Türk Toraks Derneği 13. yıllık Kongresi, 5–9 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye. (P-350, sayfa:104), Turkey, 05 May 2010

An usual metastasis of squamous cell lung cancer intra abdominal lymph nodes

19th ERS Annual Congress, Vienna, Austria. 12-15 September 2009. (Abstract book: Poster no:2683, Sayfa:478)., Ankara, Turkey, 12 September 2009

Astım, Obezite İlişkisinde Rol Oynayan Faktörler

Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi konferansı (2008), 23 April 2008

The Role Of Electrocardiography In The Course Of Pulmonary Thromboembolism

. (Thematic Poster) 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden. 15–19 September 2007. European Respiratory Journal, vol 30, supp 51, 2007.(Abstract book: Poster no:631, Sayfa:83)., 15 September 2007

The Role Of D Dimer Levels In The Follow Up And Differential Diagnosis Of Pulmonary Thromboembolism And Community Acquired Pneumonia

(Thematic Poster) 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden. 15–19 September 2007. European Respiratory Journal, vol 30, supp 51, 2007, P620, 81s., (Abstract book: Poster no:631, Sayfa:81)., 15 September 2007

Pulmoner Tromboemboli Takibinde Elektrokardiyografinin Rolü

Türk Toraks Derneği 10. yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 September - 29 July 2007, pp.182

D Dimer Düzeylerinin Pulmoner Tromboemboli PTE ve Toplum Kökenli Pnömoni TKP Ayırıcı Tanısında ve Tedavi Takibindeki Yeri

Türk Toraks Derneği 10. yıllık Kongresi. 25-29 Nisan 2007. Kemer, Antalya. (MS-35, sayfa:173), Turkey, 25 April 2007

Bronşiyal Astımlı Erişkinlerde Toxocara Canis Seroprevalansının Araştırılması

Türk Toraks Derneği 9. yıllık kongresinde sunuldu (Poster), Antalya, Türkiye. Nisan 2006., Turkey, 09 April 2006

Gram Pozitif ve Negatif Etkenlere Bağlı Ventilatör İlişkili Pnömonilerin Kliniklerinin Karşılaştırılması

Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya, Türkiye. 27 Nisan-1 Mayıs 2005, Toraks Dergisi, Sayı 6, Ek 1, (2005). (MS-60, sayfa: 184), Turkey, 27 April 2005

Books & Book Chapters

Vaskülitik sendromlar ve akciğerler.

in: Romatolojik Hastalıklar ve Akciğerler., Karalezli A, editör., Editor, Ankara: Türkiye Klinikleri;, Ankara, pp.70-7, 2021

KOAH ve Gebelik

in: Gebelik ve Akciğer Hastalıkları, , Editor, Aves, pp.165-179, 2019

Toraks deformitelerine yaklaşım.

in: Aile hekimleri için göğüs hastalıkları, Karadağ M, Metintas M, Özlü T, Kaya A. (Ed)., Editor, Sentez matbaacılık ve yayıncılık ltd. Şti. Ankara 2011., pp.413-428, 2011

Metrics

Publication

208

Citation (Scopus)

337

H-Index (Scopus)

11

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals