Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Thiol-disulfide as a novel indicator of obstructive sleep apnea

Clinical Respiratory Journal, vol.14, no.7, pp.652-658, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of the effects of dust transport on lung health

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.78, no.1, pp.53-60, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Anxiety and Depression Levels in Hospitalized Patients due to Covid-19 Infection

Ankara Medical Journal, vol.20, no.4, pp.971-981, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nadir görülen bir pulmoner Arteriyoarteryel ve arteriyovenöz Malformasyon olgusu

Turkish Medical Journal, vol.6, pp.50-53, 2015 (Other Refereed National Journals)

Varenikline Sefuroksim Eklenmesiyle Gelişen Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu

Klinik Psikiyatri., vol.16, pp.120-125, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yoğun Bakım Hastalarında Masif Pulmoner Emboli

Yoğun Bakım Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Pulmoner Tromboembolide Üst Ekstremite Trombüsü Görülme Sıklığı

Pulmoner Tromboembolide Üst Ekstremite Trombüsü Görülme Sıklığı., vol.2, pp.6-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Antitüberküloz Tedaviye Bağlı Geç Oluşan Addison Olgusu

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi., vol.71, pp.35-40, 2014 (Other Refereed National Journals)

Derin Ven Tedavi ve Profilaksisinde Tedavi ve Güncel Yaklaşım

Koru Proceedings, vol.4, pp.16-32, 2014 (Other Refereed National Journals)

Venöz tromboembolizm profilaksisi

Solunum Hastalıkları., pp.118-126, 2013 (Other Refereed National Journals)

Dalakta infarktın eşlik ettiği masif bir tromboemboli olgusu

Solunum Hastalıkları, vol.3, pp.102-104, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler

Türk Toraks Dergisi., vol.14, pp.81-87, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sigara bırakmaya eğilimi artıran faktörler

Tuberculosis and Thorax, vol.60, pp.129-135, 2012 (Other Refereed National Journals)

Diffüz Alveolar Hemoraji Sendromları

Turkish Medical Journal., vol.6, pp.93-98, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kronik Böbrek Yetmezliği ile seyreden ANCA ilişkili vaskülit OLGU SUNUMU

Solunum Hastalıkları., vol.22, pp.100-103, 2011 (Other Refereed National Journals)