Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ARİSTOTELES’TE ÇELİŞMEZLİK İLKESİ

Toplum Bilimleri Dergisi , vol.16, no.33, pp.112-122, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

FÂRÂBÎ’DE YÜKLEMLİ KIYASLAR

İslâmi İlimler Dergisi , vol.5, no.2, pp.149-163, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİL, DÜŞÜNCE VE MANTIK

3. Uluslar arası Eğitim Bilimleri ve SosyalBilimler Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.184-189

MANTIĞIN MAHİYETİ

3. Uluslar arası Eğitim Bilimleri ve SosyalBilimler Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.524-529

MANTIĞIN SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ İLE İLİŞKİSİ

UluslararasıBilimsel Araştırmalar Kongresi (Sosyal ve Eğitim Bilimleri) (UBAK), Bandırma, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.425-436

MANTIĞIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Uluslararası BilimselAraştırmalar Kongresi (Sosyal ve Eğitim Bilimleri) (UBAK), Bandırma, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.445-458

ULUSLARARASI 13. YÜZYILDA FELSEFE SEMPOZYUMU’NDA SUNULAN MANTIK BİLDİRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 November 2013 - 17 November 2012, pp.830-856

Books & Book Chapters

Mantık Bilimi

Elis Yayınları, Ankara, 2022

Prof. Dr. Necati Öner’in Mantığın Tarihi Seyri HakkındakiGörüşleri ve Mantık Konularını İşleyişi

in: IX. Mantık Çalıştayı Kitabı, Vedat Kamer, Editor, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, pp.203-227, 2020

AKIL YÜRÜTME (İSTİDLÂL)

in: Mantık El Kitabı, İsmail Köz - Ali Çetin, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.157-231, 2016

ABDULLAH EFENDİ’DE KIYASIN İŞLENİŞİ

in: MANTIKÎ ABDULLAH ENVERÎ, Osman Türer, Editor, Kilis Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Kilis, pp.55-88, 2016

KİLİSLİ ABDULLAH EFENDİ’NİN MANTIK ESERLERİ VE ”KİTÂBUL-MANTIK FÎ TERTÎB-İ AKÎSE” ADLI ESERİ

in: MANTIKÎ ABDULLAH ENVERÎ, Osman Türer, Editor, Kilis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kilis, pp.41-54, 2016

”VARLIK BİR YÜKLEM MİDİR?” SORUSU ÜZERİNE FÂRÂBÎ

in: İSLAM MANTIK TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Ahmet KAYACIK, Editor, Tez-Mer Ofset, Kayseri, pp.35-39, 2013

Metrics

Publication

27

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

1