Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

 • 2012 - 2020 Assistant Professor

  Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

 • 2007 - 2012 Research Assistant

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2007 Research Assistant

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2000 Research Assistant

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1996 - 1999 Research Assistant

  Firat University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

Non Academic Experience

 • 1994 - 1996 Öğretmen

  MEB

Courses

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulama (Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

 • Undergraduate MODERN MANTIK

 • Postgraduate MANTIK METİNLERİ

 • Undergraduate Osmanlıca Felsefe Metinleri

 • Undergraduate Mantık

 • Undergraduate ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

 • Postgraduate MANTIK FELSEFESİ

 • Postgraduate MANTIK YANLIŞLARI

 • Postgraduate MANTIK TARİHİ

 • Undergraduate KLASİK MANTIK

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulama (Ankara Anadolu Lisesi)

 • Doctorate Mantık Yanlışları

Advising Theses