Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Büyük Selçuklu Devleti’nin Bilge Veziri Nizâmülmülk’ün Hadis Bilgisi

II. Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası-İran, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2022

İbn Kemâl Paşa'nın et-Tefsîr'indeki Hadisçiliği

Uluslararası Kemâlpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2022, vol.2, pp.368-404

İsmail Ankaravî’nin Şerhu Ehâdîs-i Erba‘în’in Hadis İlmi Açısından İncelenmesi

Uluslararası Ankara Sosyal Bilimler Sempozyumu -2-, Ankara, Turkey, 24 - 25 December 2021, pp.20-21

M. Tayyib Okiç’in Sahabe İle İlgili Görüşleri

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.960-970 Creative Commons License

el-Mu’afâ b. ’İmrân, Kitâbu’z-Zühd ve Eserdeki Merfû’ Hadîslerin Değerlendirilmesi

2. Sosyal Bilimler Kongresi, Al-Quds, Palestine, 23 - 25 March 2018, pp.223-252 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Muhammed et-Tâhir b. Âşûr (1879-1973)

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze İslam Düşünürleri, Kemal Sözen, Sabri Yılmaz, Ali Kürşat Turgut, Editor, Divan Kitap, Ankara, pp.491-520, 2023

el-Mu‘âfâ b. ‘İmrân’ın Hayatı ve Kitâbu’z-Zühd’ü

in: Kitâbu’z-Zühd, Faik Akçaoğlu-Halil İbrahim Doğan, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.11-37, 2023

Hikmet Hadisinin Tahrîci ve Yorumlanması

in: Disiplinler Açısından Hikmet Kavramı, Ferhat Gökçe-Halil İbrahim Doğan, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.105-128, 2023

Kitâbu'z-Zühd

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2018

Minhâcu’l-Fukara Bağlamında İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin Hadisçiliği

in: Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri İle Ankara, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.323-352, 2018 Creative Commons License

Metrics

Publication

34

Project

1

Open Access

7