Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  İdil-Ural Sahası Ceditçilik Dönemi Türk-Tatar Gramerciliği

  Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 1999 Postgraduate

  Başkurt Türkçesinin Tarihî Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

  Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English