Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atypical Presentation of a Familial Mediterranean Fever Case: Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.25, sa.3, ss.106-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vaka Sunumu: Atipik Özellikli İki Subakut Tiroidit Olgusu

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

PS 121- BAŞ BOYUN TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN WEGENER GRANÜLOMATOZ OLGUSU

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017