Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Nonthyroidal Illness Syndrome. Nontiroidal Hastalik Sendromu

Ankara Medical Journal, vol.21, pp.687-700, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Akromegalinin Klinik Özellikleri

Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics, vol.9, no.1, pp.15-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Tatlandırıcılar

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, vol.9, no.2, pp.60-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle izlenen hastaların değerlendirilmesi

Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, vol.41, no.3, pp.495-501, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Birinci basamakta insülin tedavisi

Klinik Tıp Aile Hekimliği, vol.6, no.4, pp.30-37, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Synchronous Acromegaly and Gastrointestinal Stromal Tumor: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.18, no.2, pp.52-55, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Carotid Body Tumor Mimicking a Thyroid Nodule

Journal of Medical Cases, vol.5, pp.125-128, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Gastrointestinal sistem tutulumu izlenen klasik Kaposi sarkomu

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi, vol.20, no.1, pp.27-31, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Primer hiperparatiroidi tedavisinde sinakalset kullanımı

Endokrinolojide Diyalog, vol.10, no.2, pp.77-81, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Tiroid hastalıklarının N terminal pro B tipi natriüretik peptit düzeylerine etkisi

Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon, vol.1, no.1, pp.5-8, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Multipl endokrin neoplazi Tip 1 Olgu sunumu

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.8, no.1, pp.41-44, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sülfasalazine bağlı hepatotoksisite

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi, vol.16, no.1, pp.33-35, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Propiltiourasile bağlı gelişen ANCA ilişkili vaskülit iki olgu sunumu

MN Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.187-192, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Subklinik tiroid disfonksiyonu ve kalp

Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, vol.4, no.2, pp.24-29, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Hipotermiyi takiben gelişen Crush sendromu olgu sunumu

Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, vol.4, no.2, pp.3-6, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Nonalkolik steatohepatit

Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, vol.3, no.4, pp.7-11, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Gestasyonel Diyabetes Mellitus

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.38, pp.153-156, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tip 1 Diabetes mellituslu hastalarda otoimmün belirteçler

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019 Sustainable Development

Graves hastalığı takibinde tespit edilen erken primer biliyer siroz: olgu sunumu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 07 May 2017

Agresif Varyantlarda Bethesda Daha Belirleyici midir?

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Önemi Bilinmeyen Bir Kanser: İnsidental Tiroid Kanseri.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016 Sustainable Development

Primer overyan yetersizlikli hastada Graves tedavisiyle gelen gebelik.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Primer overyen yetersizlikli hastada Graves tedavisiyle gelen Gebelik.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Foliküler hücrelerden köken alan farklı neoplazilerin birlikteliği

6. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi ve Eugogo Kursu, Turkey, 28 - 29 November 2014

ACTH Üreten Feokromositomaya Bağlı Gelişen Ektopik Cushing Sendromu Olgusu.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Artan vücut kitle indeksi tiroid kanser riskini artırır mı

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014 Sustainable Development

Pulmoner tüberküloza sekonder gelişen reversibl adrenal yetmezlik olgu sunumu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Adrenolökodistrofi İki olgu sunumu

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Turkey, 15 - 19 May 2013

Laron tipi cücelikli iki kardeş

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Turkey, 15 - 19 May 2013

Tiroid hemiagenezisi Üç olgu sunumu

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Turkey, 15 - 19 May 2013

Rett sendromu ve hipopituitarizm birlikteliği

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu, Turkey, 15 - 19 May 2013

Kemik metastazı nedeniyle araştırılan olguda kemiğin paget hastalığı

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, Turkey, 3 - 07 October 2012

Piramidal lob ve tiroglossal kanal kistlerinin sitolojik değerlendirilmesi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Primer hiperparatiroidili hastalarda glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Benign ve malign tiroid nodülü olan hastalarda serum 25 OH vitamin D seviyeleri

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Obezitenin vitamin d ve parathormon düzeylerine etkisi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Tirotoksik normokalemik periyodik paralizi olgu sunumu

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

İnsidental olarak bulunan tiroid kanseri riskine karşı total tiroidektomi

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010 Sustainable Development

Primary thyroid disorders in patients with Cushing s disease

13th Meeting of the European NeuroEndocrine Association, 17 - 20 October 2008

Radyoaktif iyot ablasyon tedavisinin erken dönemde hematolojik parametrelere etkisi

31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 16 October 2008

Papiller tiroid karsinomuna bağlı diffüz pulmoner metastaz Olgu sunumu

31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 16 October 2008

Tiroid malignitesi ile tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişki

31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 - 16 October 2008

Sülfasalazine bağlı hepatotoksisite olgusu

8. Ulusal İç hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 September 2006

Multipl endokrin neoplazi Tip 1 Olgu Sunumu

29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 September 2006

Gabapentine bağlı hiponatremi vakası

29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 September 2006

Konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal insidentaloma saptanan 47 yaşında olgu

29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 September 2006