Education Information

Education Information

  • 1990 - 1994 Expertise In Medicine

    Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Turkey

  • 1984 - 1990 Undergraduate

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Turkey