Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Predictive Value of Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Disability of Gullain-Barrѐ Syndrome

Bakırköy Tıp Dergisi, vol.15, pp.187-192, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neutrophil/Lymphocyte Ratio In Stroke Patients And Its Relation With Functional Recovery

Medeniyet Medical Journal, vol.33, no.4, pp.320-325, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Did Evoked Potential Studies Lose Their Significance in the Diagnosis of Multiple Sclerosis?

Biomedical Journal of Scientific and Technical Research, vol.10, no.2, pp.1-5, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A treatment experience of intravenous immunoglobulin and therapeutic plasma exchange in a neurology clinic for 5 years

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, vol.26, no.2, pp.35-40, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of relationship between digit ratio (2D: 4D) and epilepsy: Can 2D:4D be a clue for epileptogenesis?

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.9, no.2, pp.87-90, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Relationship between Quality of Life and Disability in Multiple Sclerosis Patients and Pain, Sleep Quality, Mood and Fatigue

Biomedical Journal of Scientific Technical Research, vol.2, no.2, pp.1-7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of visual hallucination based on pareidolia testing in patients with Alzheimer’s Disease

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, vol.26, no.3, pp.55-58, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Epilepsili Hastalarda Uyku Bozuklukları ve Bunun Yaşam Kalitesine Etkisi

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.8, pp.59-69, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Neuro-Behcet Disease Presenting with Sinus Venous Thrombosis: Case Report

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, vol.18, no.3, pp.215-218, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Serum Levels of Thiol and Disulphide in Acute Intracerebral Haemorrhage

Austin Journal of Cerebrovascular Disease Stroke, vol.4, no.2, pp.1055-1058, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Totaled Health Risks in Vascular Events (THRIVE) Score Predicts Ischemic Stroke Outcomes

British Journal of Medicine and Medical Research, vol.13, no.11, pp.1-7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dynamic Thiol-Disulphide Homeostasis in Patients with Multiple Sclerosis

World Journal of Neuroscience, vol.6, no.3, pp.214-219, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Deneyimi

Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital, vol.49, no.1, pp.30-35, 2016 (Other Refereed National Journals)

Serebral Sinus Venöz Trombozlu Hastaların Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.68, no.3, pp.103-106, 2015 (Other Refereed National Journals)

Spontan İntrakraniyal hipotansiyon Olgu sunumu

ODÜ TIP DERGİSİ, pp.28-31, 2015 (Other Refereed National Journals)

Spontan İntrakranyal Hipotansiyon

ODU Journal of Medicine, vol.2, pp.28-31, 2015 (Other Refereed National Journals)

İzole Nörosarkoidoz

Türkiye Klnikleri J Neurol, vol.10, no.3, pp.116-119, 2015 (Other Refereed National Journals)

Spontan İntrakranial Hipotansiyon

ODÜ Tıp Dergisi, pp.28-31, 2015 (Other Refereed National Journals)

Isolated Neurosarcoidosis: Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, vol.10, no.3, pp.116-119, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sistemik Kanserlerin Nöropsikiyatrik Komplikasyonları

Turkiye Klinikleri Psychiatry, vol.7, no.4, pp.26-33, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Neuroimagıng in Multıple Sclerosıs

Journal of Neurology Translational Neuroscience, vol.2, no.2, pp.1048-1054, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nöropatilerin Tanımı ve Sınıflandırılması

Turkiye Klinikleri Neurology, vol.6, no.3, pp.1-4, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnfantlarda beyin gelişime müziğin etkisi

4. AVICENNA Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, 26 - 28 April 2019

Auralı ve Aurasız Migrenli Hastalarda Blink Refleksi

34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2018

ALZHEİMER HASTALIĞI’NDA PAREİDOLİA

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Alzheimer Hastalığı’nda pareidolia

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 24 December - 30 November 2017

SPİNAL KORD TUTULUMLU BİR NÖROBEHÇET OLGUSU

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

İnmeli hastalarda Nötrofil/Lenfosit oranı ve klinik skorlarla ilişkisi

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 25 November - 01 December 2016

İnmeli Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Klinik Skorlarla İlişkisi

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

İlk prezentasyonu afazi olan bir MS vakası Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Korpus Kallosum Splenium enfarktına bağlı yabancı el sendromu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Akut taktil halüsinozis ile başvuran bir strok olgusu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Akut taktil halüsinozis ile başvuran bir stroke olgusu Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Metilendioksimetamfetamin kullanımına bağlı intraserebral hemoraji Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Akut taktil halusinozis ile başvuran bir stroke olgusu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) seyrinde bir optik nöropati vakası

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Korpus kallosum splenium enfarktına bağlı yabancı el sendromu Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Sildenafil kullanımı sonrası gelişen akut ensefalopati Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Klinik, radyolojik ve elektrofizyolojik bulgularıyla bir nörobehçet olgusu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

İlk prezentasyonu afazi olan bir MS vakası

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Akut stroku taklit eden bir Multiple Skleroz Vakası Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Sildenafil kullanımı sonrası gelişen akut ensefalopati

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Akut stroğu taklit eden bir Multipl Skleroz vakası

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Akut stroku taklit eden bir multiple Skleroz vakası

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Nadir görülen bir palatal myoklonus olgusu

31.Ulusal klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2015

Nadir görülen bir palatal myoklonus olgusu Poster

31.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2015

İzole nörosarkoidoz Olgu sunumu Poster

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

Nadir görülen Stiff- Person Sendromu: bir olgu sunumu

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 21 - 27 November 2014

Nadir görülen stiff person sendromu bir olgu sunumu Poster

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

Trochlear sinir paralizisi ile başvuran SLE olgusu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

Spontan intrakranyal hipotansiyona bağlı başağrısı olan olgu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

Nadir görülen Kearns-Sayre Sendromu: Bir olgu sunumu

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 21 - 27 November 2014

Nadir görülen Kearns Sayre Sendromu Bir olgu sunumu Poster

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

Influenza aşısına bağlı gelişen Guillain-Barre Sendromu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014 Sustainable Development

Vinkristin terapisi ile indüklenen multipl kranyal nöropati: olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

İzole Nörosarkoidoz: olgu sunumu

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 21 - 27 November 2014

Atipik sinüs ven trombozu: Olgu sunumu

48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 22 November 2012

Levetirasetam intihar nedeni midir?: Olgu sunumu

48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 22 November 2012 Sustainable Development

Okülomotor Apraksili Ataksi : Olgu sunumu

48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 22 November 2012

Spontan spinal epidural hematom: Olgu sunumu

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011

Tüberoskleroz.

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 25 November - 01 December 2011

Tüberoskleroz: Olgu sunumu

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011

Brakiyal pleksus schwannoması: Bir olgu sunumu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 09 December 2010

Posttravmatik demans: Olgu sunumu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 09 December 2010

Post-polio sendromu: Olgu sunumu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 4 - 09 December 2010 Sustainable Development

ESES Sendromu: Bir olgu sunumu

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Turkey, 9 - 12 June 2010

Aicardi sendromu: Bir olgu sunumu

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Turkey, 9 - 12 June 2010

Dyke Davidoff Masson Sendromu: Bir olgu sunumu

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 June 2010

İki lisanlı bir hastada poststrok afazi: Bir olgu sunumu

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009

Books & Book Chapters

SİNİR SİSTEMİ MUAYENESİ

in: Erişkinlerde Anamnez ve Fizik Muayene, ERSOY, OSMAN, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.153-200, 2019

Sinir Sistemi Muayenesi.

in: Erişkinlerde Anamnez ve Fizik Muayene, 1. Baskı, Ankara, Nobel Tıp Kitabevi 2019153-200., Ersoy Osman, Editor, Nobel Tıp Kitabevi/Ankara, Ankara, pp.153-200, 2019