Education Information

Education Information

  • 2006 - 2012 Expertise In Medicine

    Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

  • 1997 - 2003 Undergraduate

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey