Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ HASTALARINDA MORTALİTE BELİRTECİ OLARAK LAKTAT KLİRENSİNİN DEĞERİ

8. Avrasya Acil Tıp Kongresi,18. Türkiye Acil Tıp Kongresi 1-4 ARALIK 2022, Antalya, Turkey, 01 December 0202

Acilde Nadir Bir Olgu: Bilateral Psoas Apsesi

X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 15 - 18 Mayıs 2014 / ANTALYA, Antalya, Turkey, 15 May 2014

MANUAL VERSUS MECHANICAL CHEST COMPRESSION IN IN-HOSPITAL CARDIAC ARREST

7th eurasıan congress on emergency medicine november 25-28, 2021, Kaya Palazzo Otel ,Antalya,Türkiye, 25 November 2021

MANUAL VERSUS MECHANICAL CHEST COMPRESSION IN IN-HOSPITAL CARDIAC ARREST

17. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON) ve 7th Eurasian Congress on Emergency Medicine (EACEM), Antalya, Turkey, 25 November 2021

THE PROGNOSTIC VALUE OF LACTATE CLEARANCE IN NON-VENTILATOR-ASSOCIATED HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA

17. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON) ve 7th Eurasian Congress on Emergency Medicine (EACEM) 25-28 Kasım 2021, Antalya, Turkey, 25 November 2021

THE RELATIONSHIP WITH BUN/ALBUMIN RATIO AND IN-HOSPITAL MORTALITY IN PCRPOSITIVE PATIENTS AGED 65 AND OVER

7th eurasıan congress on emergency medicine november 25-28, 2021, Kaya Palazzo Otel ,Antalya,Türkiye, 25 November 2021

Morgagni Hernia Presenting with Dyspnea

6th International Emergency Medicine and Cardiac Care Symposium, 03-06 June 2021, Belgrade, Serbia, 03 June 2021

DIAGNOSİNG CHILIADITIS SYNDROME FROM SUSPİCIOUS CHEST X-RAY IN ASYMTOMATIC PATİENT:

6th International Emergency Medicine and Cardiac Care Symposium, 03-06 June 2021, Belgrade, Serbia, Serbia, 03 June 2021

UTE RENAL FAİLURE İN PATİENT WHO RECEİVED MORPHİNE FOR SUİCİDE:

6th International Emergency Medicine and Cardiac Care Symposium, 03-06 June 2021, Belgrade, Serbia, Belgrade, Serbia, 03 June 2021 Sustainable Development

PATIENT DETECTING VENA CAVA INFERIOR TRUMBULAR WITH DVT FINDINGS:

6th International Emergency Medicine and Cardiac Care Symposium, 03-06 June 2021, Belgrade, Serbia, Belgrade, Serbia, 03 June 2021

Morgagni Hernia Presenting with Dyspnea

6th International Emergency Medicine and Cardiac Care Symposium, 03-06 June 2021, Belgrade, Serbia, Belgrade, Serbia, 03 June 2021

DIAGNOSİNG CHILIADITIS SYNDROME FROM SUSPİCIOUS CHEST X-RAY IN ASYMTOMATIC PATİENT:

6th International Emergency Medicine and Cardiac Care Symposium, 03-06 June 2021, Belgrade, Serbia, Belgrade, Serbia, 03 June 2021

BLADDER HERNIATION IN THE INGUINAL HERNIA AREA

6th International Emergency Medicine and Cardiac Care Symposium, 03-06 June 2021, Belgrade, Serbia, Belgrade, Serbia, 03 June 2021

ACUTE DACRIOSYCID CASE REPORT WITH AN EYE CHANNEL-EYE DISEASE

6th International Emergency Medicine and Cardiac Care Symposium, 03-06 June 2021, Belgrade, Serbia, Belgrade, Serbia, 03 June 2021

Renal Infarct Case Which is Presented by Flank Pain

5th International Emergency & Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC 2019 Kıbrıs, 28 November - 01 December 2019

Truncus Brachio Sephalicus Thrombosis Which Occurs By Visual Loss In The Eye

5th International Emergency Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC, 28 November - 01 December 2019

Trachea Rupture and Pneumomediastinum After Gunshot Injury on The Right Eye

5th International Emergency & Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC 2019 Kıbrıs, 28 November - 01 December 2019

MECHANICAL BLOCKAGE AS THE REASON OF INTERRUPTED URINARY STREAM

5th International Emergency & Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC 2019 Kıbrıs, Cyprus (Kktc), 28 November - 01 December 2019

A Young Ischmeic Stroke

5th International Emergency & Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC 2019 Kıbrıs, 28 November - 01 December 2019

A rare cause of abdominal pain in the emergency department.

5th International Emergency & Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC 2019 Kıbrıs, 28 November - 01 December 2019

FACIAL PARALYSIS WHICH APPEARS ONLY BY DYSMOTILITY IN THE LOWER LIP

5th International Emergency & Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC 2019 Kıbrıs, 28 November - 01 December 2019

The Patient Who Applied With Palpitation Giant Paraoesophageal Hernia:

5th International Emergency Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC, 28 November - 01 December 2019

MECHANICAL BLOCKAGE AS THE REASON OF INTERRUPTED URINARY STREAM

5th International Emergency Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC, Cyprus (Kktc), 28 November - 01 December 2019

SUBDURAL HEMATOMA RARE FORM INTERHEMISPHERIC SUBDURAL HEMATOMA

5th International Emergency & Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC 2019 Kıbrıs, 28 November - 01 December 2019

Word Salad: Wernicke Aphasia Caused by Left Transvers Sinus Thrombosis.

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 November 2018

Pulmonary Embolism Case In A Young Man Who Stays Immobile While BeingLost In Computer Game.

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

Traumatic Pulmonary Pseudocyst.

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

Doktor Hasta Olursa

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 November 2018

Evaluation of Neutrophil Lymphocyte Ratio and Monocyte Count in AcuteCoronary Syndrome Patients in Emergency Department.

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

A Rare Cause Of Neck Swelling: Spontaneous Thyroid Hematoma Due To Clopidogrel Therapy

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

Comparison of Thiol/Disulphide Homeostasis with Modified Alvarado and RIPASA Scores In The Diagnosis Of Acute Appendicitis.

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress., Turkey, 8 - 11 November 2018

Transient Vocal Cord Paralysis Following Central Venous Hemodialysis Catheter Insertion

9th Asian Conference on EmergencyMedicine 13th TurkishEmercencyMedicineCongressNovember 22-25, 2017, RegnumCarya Belek, Antalya/ Turkey (sözlü bildiri), 22 - 25 November 2017

Aklımızda Olmayan Tanı: Choking Game.

11. Türkiye Acil Tıp Kongresi 26-29 Ekim 2015, KKTC., Turkey, 26 - 29 October 2015

Aspirasyon Sonrası Zorlamaya Bağlı Pnömomediastinum

X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 15 - 18 Mayıs 2014 / ANTALYA, Antalya, Turkey, 15 May 2014

Grandmal Epileptik Nöbet Sonrası Bilateral Anterior Omuz Çıkığı

X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 15 - 18 Mayıs 2014 / ANTALYA, Antalya, Turkey, 15 May 2014

Sünnette Kullanılan Lokal Prilokaine Bağlı Methemoglobinemi Olgusu

X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 15 - 18 Mayıs 2014 / ANTALYA, Antalya, Turkey, 15 May 2014

Epileptik Nöbetle Gelen Fahr Sendromu

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2013, Eskişehir, Turkey, 02 October 2013

Renal Kolik Gibi Gelen Abdominal Anevrizma

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2013, Eskişehir, Turkey, 02 October 2013

Spontan Akçiğer Kist Hidatik Rüptürü

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2013, Eskişehir, Turkey, 02 October 2013

Books & Book Chapters

Göğüs Ağrısı

in: Acil Tıpta Sınıflama ve Skorlama Sistemleri., Gökhan Ş, Kurtoğlu Çelik G, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.41-52, 2019

Diş Acilleri ve Travmalarında İlk Yardım

in: TATD Güncel İlk Yardım Kılavuzu, Karcıoğlu Ö, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.259-270, 2019

Ekstremite travması

in: Güncel bilgilerle Kanıta Dayalı Acil Travma Yönetimi., Karakılıç ME, Acar N, Özakın E, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.141-150, 2018

Servikal Travma

in: Güncel Bilgilerle Kanıta Dayalı Acil Travma Yönetimi, Karakılıç ME, Acar N, Özakın E, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.91-99, 2018

Acil Serviste Hekim- Hemşire Yönetici ilişkisi

in: Strauss and Mayer’s Acil Servis Yönetimi, Gökhan Ş, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.121-126, 2017

Acil Serviste Müşteri Hizmetleri

in: Strauss and Mayer’s Acil Servis Yönetimi, Gökhan Ş, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.60-74, 2017

Diz Yaralanmaları, ÖÇB, AÇB, OÇB, Menisküs

in: Rosen ve Barkin’in 5 dakika Acil Tıp Rehberi, Demircan A, Göksu E, Köksal Ö, Erbil B, Doğan FS, Kılıç D, Editor, Dünya tıp Kitabevi, pp.296-297, 2016

Acil Serviste Torakotomi

in: Temel Acil Tıp girişimleri, Karamercan MA, Kılıçaslan İ, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.67-73, 2016

Lateral Kantotomi

in: Temel Acil Tıp girişimleri, Karamercan MA, Kılıçaslan İ, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.80-82, 2016

Perimortem Sezaryen

in: Temel Acil Tıp Girişimleri, Karamercan MA, Kılıçaslan İ, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.94-96, 2016

Bölüm 31 Toraks travması,

in: İlk ve Acil Yardım Teknikerliği- Paramedik, ÖZEL G, ÖZEL BA, ÖZCAN C, Editor, GÜNEŞ TIP, pp.455-464, 2016

Genişletilmiş Travmada Odaklanmış Ultrason Değerlendirmesi (eFAST) Çevirisi

in: Temel Acil Tıp girişimleri, Karamercan MA, Kılıçaslan İ, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.89-93, 2016

Bölüm 16 Özel Durumlarda KPR- Anaflaksi

in: Cander Acil Tıp, CANDER B, GÖKÇAN ÇAKIR G, GÜL M, SERİNKEN M, OĞUZTÜRK H, ALTINTOP L, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, pp.181-187, 2016

Retrograd Üretrografi

in: Temel Acil Tıp girişimleri,, Karamercan MA, Kılıçaslan İ, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.97-99, 2016

Bölüm 14 Tüp Torakostomi

in: Temel Acil Tıp girişimleri, Karamercan MA, Kılıçaslan İ, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.63-66, 2016

Tanısal Peritoneal Lavaj

in: Temel Acil Tıp girişimleri, Karamercan MA, Kılıçaslan İ, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.74-79, 2016

Yatak Başı FAST Ultrasonografi: Travmada Odaklanmış Ultrason Değerlendirmesi (TOUD)

in: Temel Acil Tıp girişimleri, Karamercan MA, Kılıçaslan İ, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.83-88, 2016

Diz Çıkığı

in: Rosen ve Barkin’in 5 dakika Acil Tıp Rehberi, Demircan A, Göksu E, Köksal Ö, Erbil B, Doğan FS, Kılıç D, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.294-295, 2016

KANITA DAYALI ACİL TRAVMA YÖNETİMİ KURSU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, 2013

Bölüm 144 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

in: Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu 1-2, ÇETE Y, DENİZBAŞI A, ÇEVİK AA, OKTAY C, ATİLLA A., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.989-999, 2012

Bölüm 142 Bebek ve Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit Tedavisi

in: Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu 1-2, ÇETE Y, DENİZBAŞI A, ÇEVİK AA, OKTAY C, ATİLLA A., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.971-976, 2012

Metrics

Publication

119

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals