Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors: Advances in diagnosis, management, and controversies

International Surgery, cilt.100, sa.6, ss.1089-1097, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Healthy subjects' knowledge of surgical complications: a hospital-based survey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.4, ss.888-894, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Value of prealbumin in assessment of nutrition for critically ill patients Reply

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.4, ss.992, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A general consideration of the importance of nutrition for critically ill patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, sa.6, ss.1055-1059, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Recently Unusual Surcical Educational Case A Real Giant Nodular Goiter

Medical Journal of Islamic World Academy of Science, cilt.23, sa.4, ss.158-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gastrointestinal nöroendokrin tümörler Bir rastlantısal duodenal karsinoid tümör olgusu

Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, cilt.11, ss.85-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renal Vein Reconstruction for Harvesting Injury in Kidney Transplantation

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, sa.2, ss.256-258, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Breast Cancer Development after prophylactic Subcutaneous Mastectomy A C ase Report

Journal of Universal Surgery, cilt.3, ss.1-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NONSURGİCAL TREATMENT OF ANAL FİSSURE NİTROGLYCERİN VS SURGİCAL PROCEDURE AND FOLLOW UP

GLOBAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, cilt.1, sa.1, ss.4-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE OF SUCCESSFUL HORSESHOE KIDNEY TRANSPLANTATION EXTENDING THE CADAVERIC DONOR POOL

TURKİYE KLİNİKLERİ NEFROLOJİ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.19-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜNT KARIN TRAVMALARININ NON OPERATİF İZLEMİ BİR VAKA SUNUMU

ORTADOĞU TIP DERGİSİ, cilt.5, sa.4, ss.239-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DUODENAL STROMAL TUMOR A RARE CAUSE OF UPPER GASTROİNTESTİNAL BLEEDİNG

JOURNAL OF CASE REPORTS, cilt.3, ss.393-398, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IS A DRAİN REQUİRED AFTER LAPAROSCOPİC CHOLECYSTECTOMY

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.45, sa.3, ss.181-184, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Placement of Expandable Intratracheal Silicon Stent for Riedel s Thyroiditis

Journal of Case Reports, cilt.3, sa.2, ss.334-338, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF PRIMARY TUMOUR RESECTION ON PATIENTS SURVIVAL IN STAGE IV BREAST CANCER

BRITISH JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL RESEARCH, cilt.3, sa.4, ss.2022-2030, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CERRAHİ HASTALARDA MALNÜTRİSYON VE BESLENME DESTEĞİ

ANKARA MEDICAL JOURNAL, cilt.13, sa.1, ss.33-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is adrain requiredafter laparascopic cholesistectomy?

The Eurosian Journal of Medicine, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GASTRİC VOLVULUS DUE TO PARAESOPHAGEAL HERNİA A CASE REPORT

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.13, sa.4, ss.189-191, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAFRA TAŞI İLEUSU OLGU SUNUMU

ANKARA MEDICAL JOURNAL, cilt.12, sa.3, ss.162-164, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traumatic Abdominal Wall Hernia After a Blunt Trauma A Case Report

Journal of Clinical andAnalytical Medicine, cilt.5, sa.3, ss.342-344, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gebelikte primer hiperparatiroidi tanısı konup cerrahi ile başarılı şekilde tedavi edilen iki vaka: Olgu sunumu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Bethesda IV Olan Lezyonlarda Maligniteyi Predikte Eden Faktörler.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Ciddi hiperkalsemi ve iskelet deformitesi ile prezente olan atipik paratiroid lipoadenomu: Olgu sunumu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

İnce iğne aspirasyon sitolojisi Bethesda IV olan lezyonlarda maligniteyi predikte eden faktörler

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

T1A ve T1B intratiroidal papiller tiroid kanserlerinin ayırımı gerekli midir?

Türkiye Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Sitolojisi Bethesda Kategori III ÖBA ÖBFL Olan Hastalarda Başlangıç Cerrahi Olarak Hemitiroidektomi Yapılması Makul Bir Yaklaşım Gibi Görünmektedir

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs, 2016, Antalya, Türkiye, P029, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Benign Nedenli İleusların Retrospektif Analizi

20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, cilt.1, ss.156

KADAVERİK BÖBREK NAKLİNDE MODİFİYE EKSTRAVEZİKAL ÜRETERODUODENOSTOMİ

10. TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

BEYİN ÖLÜMÜ SONRASI ORGAN BAĞIŞ ORANI ORGAN NAKLİ MERKEZİMİZİN İLK VERİLERİ

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

PREEMPTİF BÖBREK NAKLİ ORGAN NAKLİ MERKEZİMİZİN İLK YIL VERİLERİ

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

HBSAG POZİTİF DONÖRDEN HBSAG NEGATİF ALICIYA RENAL TRANSPLANTASYON ORGAN NAKLİ MERKEZİMİZİN İLK YIL VERİLERİ

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

KADEVARİK DONÖR HAVUZUNUN ARTTIRILMASI AMACIYLA MARJİNAL DONÖR KULLANIMI OLGU SUNUMU

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

PARAÖZEFAGEAL HERNİYE BAĞLI GASTRİK VOLVULUS OLGU SUNUMU

9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

ASPERGİLLUS PNEUMONİA İN A RENAL TRANSPLANT RECİPİENT

4. ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2013

HORSESHOE KİDNEY TRANSPLANTATION

4. ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2013

PARATHYROİD CYSTADENOMA A CASE REPORT

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

MESENTERİC CYST A CASE REPORT

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

SPLEEN ABCESS CAUSED BY AMİLOİDOSİS A CASE REPORT

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

ASSESMENT OF SEXUAL FUNCTİONS AFTER INGUİNAL HERNİA REPAİR

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

MEZENTERİK KİST OLGU SUNUMU

18. ULUSAL CERRAHI KONGRESI, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

COLORECTAL EMBRYOLOGY AND ANATOMY

COLON POLYPS AND THE PREVENTION OF COLORECTAL CANCER, ÖMER ENGİN, Editör, SPRINGER, ss.1-21, 2015

CORD AND TESTICULAR COMPLICATIONS IN INGUINAL HERNIA REPAIR

NYHUS AND CONDON S HERNIA, ROBERT J. FITZGIBBONS, A. GERSON GREENBURG, Editör, LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS, ss.291-297, 2015

WOUND INFECTIONS IN INGUINAL HERNIA REPAIR

NYHUS AND CONDON S HERNIA, ROBERT J. FITZGIBBONS, A. GERSON GREENBURG, Editör, LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS, ss.279-291, 2013

WOUND INFECTIONS İN LAPAROSCOPİC AND ENDOSCOPİC HERNİA REPAIR

NYHUS AND CONDON S HERNIA, ROBERT J. FITZGIBBONS, A. GERSON GREENBURG, Editör, LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS, ss.239-255, 2013

TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL LAPAROSCOPIC HERNİA REPAIR

NYHUS AND CONDON S HERNIA, ROBERT J. FITZGIBBONS, A. GERSON GREENBURG, Editör, LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS, ss.255-269, 2013

ANESTHESIA

100 CASES IN SURGERY, KEVIN G BURNAND, Editör, HODDER ARNOLD, ss.203-213, 2011