Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları: Rijid Ve Fleksible Bronkoskopi Deneyimlerimiz.

8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Ve Kistik Fibrozis Kongresi., Ankara, Turkey, 9 - 12 May 2018

Çocuklarda solumun sistemi ilişkili enfeksiyonlarda toraks manyetik rezonans görüntüleme

8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 May 2018

Serebral palsili hastalarda hastaneye yatış gerektiren solunum yolu problemleri, nedenler ve çözümler

8. Ulusal Cocuk Solunum Yolu Hastaliklari ve Kistik Fibrozis Kongresi, Turkey, 9 - 12 May 2018

Plevral Ampiyem ve Fibrinolitik Deneyimimiz

10. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 April 2017

Plevral Ampiyem ve Fibronolitik Deneyimimiz

10. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017

Metrics

Publication

30

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals