Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Charcot-Marie-Tooth tanılı hastalarda yeni nesil dizilemenin moleküler tanıya katkısı

14. ulusal tıbbi genetik kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020, vol.31, pp.61

A novel mutation in TSEN15 gene cause diffuse cerebellar atrophy and developmental delay

14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, online, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.76

KROMOZOM 3Q13.2-13.31 BÖLGESİNDE DELESYON BULUNAN BİR OLGU

13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Erkek infertilitesinde genetik araştırmanın yeri

Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi NİSAN ayı aylık bilimsel toplantısı, Turkey, 21 April 2016

Nadir Görülen Bir Sendrom OSMED Sendromu

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 24 - 27 September 2014

HLAB27 positivity frequency in 737 Spondyloarthropathy Patients

11.National Medical Genetics Congress, Turkey, 24 - 27 September 2014

Hanhart Sendrom lu Bir Olgu

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 24 - 27 September 2014

Türkiye de Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmi ile Primer Bilier Siroz İlişkisi

10. Ulusal hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Turkey, 25 - 29 September 2013

İnflamatuar Barsak Hastalığı ve MEFV Mutasyonları Arasındaki İlişki

Dünya Gastoenteroloji Derneği Bölgesel Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 16 - 20 November 2011

Çöliak Hastalarında İnsan Lökosit Antijenlerinin Dağılımı Retrospektif Bir Çalışma

2. Ulusal Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Kongresi, Turkey, 15 - 18 April 2010 Sustainable Development

Çöliak Hastalığı Bir Aile Taraması

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2008

2 9 Translokasyonu Taşıyan Bir Olgu Sunumu

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2008

46 XX inv 3 p21q12 Karyotipli Bir Olgu

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2008

Cytogenetics in Male Infertility

Balkan Journal of Medical Genetics, Vol 9, 3&4 Supp. 7th Balkan Meeting on Human Genetics. 2006, 10 - 14 September 2006

An Azoospermic Male with 46 X mar Y Karyotype

Balkan Journal of Medical Genetics, Vol 9, 3&4 Supp 7th Balkan Meeting on Human Genetics. 2006, 10 - 14 September 2006

Screening of Yq Polymorphisms in Turkish Males

Balkan Journal of Medical Genetics, Vol 9, 3&4 Supp 7th Balkan Meeting on Human Genetics. 2006, 10 - 14 September 2006

İnversiyon 9 Açısından 41 Olgunun Değerlendirilmesi

7. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 17 - 20 May 2006

47 XYY Sendromlu Bir Olgu

7. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 17 - 20 May 2006

Nadir Görülen 46 XY inv 9 p13q21 inv 9 p13q21 Karyotipli Bir Olgu

7. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 17 - 20 May 2006

Androjen Duyarsızlığı Sendromlu Bir Olgu

6. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2004

Books & Book Chapters

Genetik ve Multidisipliner Yaklaşımlar - 2019

in: Türkiye Klinikleri Tıbbi Genetik - Özel Konular, Prof. Dr. C. Nur Semerci Gündüz, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.62-68, 2019