Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PRESTUDY: SOCIAL COGNITION TEST WITH THEORY OF MIND IN NEUROSCIENCE

2. BİLSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 17 December 2023, pp.841-845

A NEW PERSPECTIVE IN NEUROSCIENCE: GENERATING A FOUNDATIONAL BRAIN MAP FROM THE HUMAN BRAIN WAVE

2. BİLSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 17 December 2023, pp.846-851

Examining the social aspect of integration between visual and tactile modalities in neuroscience

III. International "Başkent" Congress On Physical, Social and Health Sciences, Turkey, 04 December 2021

Face Pareidolia Processing in the Frontal Lobe

5. International Health Science and Family Medicine Congress, 6 - 08 February 2020

İnfantlarda beyin gelişime müziğin etkisi

4. AVICENNA Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, 26 - 28 April 2019

Yüz görme Sırasında Beyindeki Osilasyonlar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2. Tıp Öğrenci Kongresi, Turkey, 19 - 21 October 2018

Early Event-Related Potential During Face and Face-pareidolia Processes

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

ALZHEİMER HASTALIĞI’NDA PAREİDOLİA

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017

Alzheimer Hastalığı’nda pareidolia

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 24 December - 30 November 2017

The effects of sex hormone fluctuations in menstrual cycle on the EEG delta response

The 16 th European Congress of Clinical Neurophysiology, 30 August - 02 September 2017

Görsel Algı ile EEG Teta Frekansı Yanıtı Arasındaki Korelasyon

15. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 7 - 10 May 2017

Are the Second and fourth finger lengths in both hands are symmetrical in healthy individuals?

7 th International Medical Student CongressTurgut Özal Üniversitesi, 8 - 10 April 2016

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Hastalar Üzerine Bir fMRI Çalışması

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015

A Preliminary fMRI Study on the Human Brain Mapping

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. Uluslararası Tıp Öğrencileri Araştırma Kongresi, 15 - 17 May 2015

Bir Biyomarker Olarak Yüksek Frekanslı Osilasyonlar

İbn-i Sina Poster Günü, Ankara, Turkey, 08 May 2015

EEG Kanalının Güç Spektrumu Analizi

13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Konya, Turkey, 30 April - 03 May 2015

EEG Channel Power Spectrumu Analysis

13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Konya, Turkey, 30 April - 03 May 2015 Creative Commons License

MRI-Normal Epilepsi Hastasında Epileptojenik Alan Belirlemesi

24. Ulusal Biyofizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 September 2012

Epileptojenik Alanın Yerelleşmesinde Geri Yön Problem Çözümleri

27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2011

Çocuk Epilepsi Cerrahisi Cerrahpaşa Deneyimi

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Turkey, 14 - 18 May 2010

Metrics

Publication

68

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

10

Intellectual Property

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals