Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - 2013 Lecturer

  Istanbul Medipol University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Ankara Yildirim Beyazit University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2019 - Continues Head of Department

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 2012 - 2013 Head of Department

  İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

Non Academic Experience

 • 2018 - 2018 Komisyon Yedek Üyesi

  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

 • 2011 - 2013 Öğretim Görevlisi

  İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

 • 2010 - 2010 Gözlemci

  Almanya, Freiburg Epilepsi Merkezi

Courses

 • Undergraduate Pasif Zar Modeli ve Kablo Teorisi

 • Undergraduate DHF Hücre Zarında Moleküler Etkileşimler

 • Undergraduate DHF Damar Genişleyebilirliği ve Laplace Yasası

 • Undergraduate DHF EEG

 • Undergraduate The Laws of Thermodynamics

 • Undergraduate Biophysical Principles of Electrocardiography

 • Undergraduate Bioelectric

 • Undergraduate Cardiac Action Potential

 • Undergraduate EEG

 • Undergraduate Structure of Voltage-Gated Ion Channels

 • Undergraduate DHF İç Sürtünmeli Akış,Viskosluk Katsayısı ve Girdaplı Akış

 • Undergraduate Tıbbi Görüntülemenin Biyofiziği

 • Undergraduate Biyofiziğe Giriş

 • Undergraduate DHF Biyomekanik

 • Undergraduate Damar Genişleyebilirliği ve Laplace Yasası

 • Undergraduate DHF Tıbbi Görüntülemenin Biyofiziği

 • Undergraduate Excitable Cells and Action Potential

 • Undergraduate Biyomekanik

 • Undergraduate Electrical Properties of the Neuron

 • Undergraduate İç Sürtünmeli Akış,Viskosluk Katsayısı ve Girdaplı Akış

 • Undergraduate Biophysics of Visual Perception

 • Undergraduate DHF Dolaşımdaki Hidrostatik faktör

 • Undergraduate Electrical Events on Cell Membrane

 • Undergraduate DHF Biyofiziğe Giriş

 • Undergraduate Biomechanics of Respiration

 • Undergraduate Hücre Zarında Moleküler Etkileşimler

 • Undergraduate Biophysics of the ear

 • Undergraduate DHF Pasif Zar Modeli ve Kablo Teorisi

 • Undergraduate Dolaşımdaki Hidrostatik faktör

 • Associate Degree Fokal beyin lezyonları

 • Associate Degree Ensefalopati

 • Associate Degree Uluslararası 10-20 sistemi ve montajlar, ek elektrot kullanımı-2 2. grup

 • Associate Degree Elektronörofizyoloji Uygulamalarına Giriş-1.Grup

 • Associate Degree Beyin ölümü ve diğer bilinç bozukluklarında EEG-1

 • Associate Degree VEP lerin nörolojik ve oftalmolojik önemi

 • Associate Degree EEG kaynakları

 • Associate Degree EEG montajları

 • Associate Degree EEG kaynakları, EEG makinaları 1. grup

 • Associate Degree Uykuda elektroensefalografik kayıtlama

 • Associate Degree Koma da EEG-2

 • Associate Degree Uyku kayıtlama cihazları

 • Associate Degree Beyin sapı uyarılmış potansiyeller ve sinir ileti çalışmalarının temel prensipleri 2. grup

 • Associate Degree EEG kaynakları, EEG makinaları 2. grup

 • Associate Degree PVEP kayıtları

 • Associate Degree Menenjit ve diğer enfeksiyonlarda EEG-1

 • Associate Degree Akustik stimülasyon

 • Associate Degree Anormal EEG aktiviteleri

 • Associate Degree Yeni doğan EEG aktiviteleri

 • Associate Degree EEG de 10-20 Sistemi

 • Associate Degree Uyku kayıtlamada artefaktlar

 • Associate Degree Gündüz uykululuk testleri

 • Associate Degree PVEP stimulasyonları

 • Associate Degree Uyku araştırmalarında teknisyen rolü

 • Associate Degree BAEP lerin nörolojik ve otolojik yönden önemi

 • Associate Degree Uluslararası 10-20 sistemi ve montajlar, ek elektrot kullanımı-2 1. grup

 • Associate Degree Uluslararası 10-20 sistemi ve montajlar, ek elektrot kullanımı-1 2. grup

 • Associate Degree Koma da EEG-1

 • Associate Degree EEG Uygulamaya Giriş

 • Associate Degree Uyku ve uyku hastalıklarına giriş

 • Associate Degree Menenjit ve diğer enfeksiyonlarda EEG-2

 • Associate Degree EEG monitörizasyon-4

 • Associate Degree Psikiyatri ve EEG-2

 • Associate Degree Uygulamalı elektrot yerleştirme, ölçüm tekniği için video sunumu 1. grup

 • Associate Degree Kayıtlama yöntemleri 2.grup

 • Associate Degree Artefaklar

 • Associate Degree VEP lerin kaynağı

 • Associate Degree Uygulamalı elektrot yerleştirme, ölçüm tekniği için video sunumu 2. grup

 • Associate Degree EEG ve nöbet örnekleri (yetişkin) 2. grup

 • Associate Degree Vizuel sistemin anatomi-fizyolojisi

 • Associate Degree Uykuda elektrookulografik kayıt

 • Associate Degree EEG ye Giriş

 • Associate Degree Elektronörofizyoloji Uygulamalarına Giriş-2.Grup

 • Associate Degree Psikiyatri ve EEG-1

 • Associate Degree Epilepside EEG ve senkop

 • Associate Degree EEG monitörizasyon-3

 • Associate Degree Sinir ileti çalışmalarında klinik endikasyonlar ve hasta kayıt örnekleri 2. grup

 • Associate Degree Beyin sapı uyarılmış potansiyellerinin klinik endikasyonları ve kayıt örnekleri 2. grup

 • Associate Degree İşitmenin fizyoloji

 • Associate Degree Uykuda elektromiyografik kayıtlama

 • Associate Degree Kayıt prensipleri

 • Associate Degree Uyku hastasına yaklaşım

 • Associate Degree P.100 latans

 • Associate Degree Organik beyin sendromları

 • Associate Degree Uyku kayıtlamaya giriş

 • Associate Degree EEG makinaları

 • Associate Degree EEG ve nöbet örnekleri (çocuk) 1. grup

 • Associate Degree EEG monitörizasyon-1

 • Associate Degree Normal EEG aktiviteleri

 • Associate Degree EEG ve nöbet örnekleri (yetişkin) 1. grup

 • Associate Degree Uykuda diğer kayıtlamalar

 • Associate Degree EEG ve nöbet örnekleri (çocuk) 2. grup

 • Associate Degree EEG monitörizasyon-2

 • Associate Degree Uyku kayıtlamada karşılaşılan sorunlar ve çözümler

 • Associate Degree Kayıtlama yöntemleri 1.grup

 • Associate Degree Uluslararası 10-20 sistemi ve montajlar, ek elektrot kullanımı-1 1. grup

 • Associate Degree EEG dalgalarının polaritesi (elektriksel yük dağılımları) 1. grup

 • Associate Degree İlaçların EEG ye etkisi-2

 • Associate Degree Uykuda solunum parametrelerinin kaydı

 • Associate Degree Uyku kayıtlamada filtreleme ve kazanç

 • Associate Degree Sinir ileti çalışmalarında klinik endikasyonlar ve hasta kayıt örnekleri 1. grup

 • Associate Degree Beyin sapı uyarılmış potansiyellerinin klinik endikasyonları ve kayıt örnekleri 1. grup

 • Associate Degree İlaçların EEG ye etkisi-1

 • Associate Degree Kayıtlama yöntemleri

 • Associate Degree Beyin sapı uyarılmış potansiyeller ve sinir ileti çalışmalarının temel prensipleri 1. grup

 • Associate Degree EEG dalgalarının polaritesi (elektriksel yük dağılımları) 2. grup

 • Associate Degree BAEP dalgaları

 • Associate Degree Beyin ölümü ve diğer bilinç bozukluklarında EEG-2

 • Associate Degree BAEP lerin kaynağı