Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, İleri Nörolojik Bilimler (Dr), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Department Of Physics, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Cerrahi adayı epilepsi hastalarında epileptojenik bölgenin yüzeyel EEG kaynak yerelleştirimi ile belirlenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İleri Nörolojik Bilimler (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Eriyik polimerin viskoz davranışının serbest hacim ile ilişkilendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü