Prof.Dr.

MUHAMMED FATİH UŞAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Eğitim Bilgileri

1993 - 1997

1993 - 1997

Doktora

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye

1991 - 1993

1991 - 1993

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

1997

Doktora

İş Hukukunda Sakat İstihdamı

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1993

1993

Yüksek Lisans

Çıraklık Sözleşmesi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1995

1995

Birmingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Institute of Advanced Legal Studies

Diğer

Birmingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Institute of Advanced Legal Studies

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Prof.Dr.

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2004 - 2010

2004 - 2010

Doç.Dr.

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1999 - 2004

1999 - 2004

Yrd.Doç.Dr.

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1997 - 1999

1997 - 1999

Araştırma Görevlisi Dr.

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1994 - 1997

1994 - 1997

Araştırma Görevlisi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1991 - 1994

1991 - 1994

Araştırma Görevlisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Geoteknik, Özel Hukuk Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Üniversitelerarası Kurul Mevzuat Komisyonu Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Resmi Arabulucu (Ankara-Kırıkkale illeri)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Dekan

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2019 - 2019

2019 - 2019

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Asil Üyeliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2014 - 2019

2014 - 2019

Rektör Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2019

2012 - 2019

Yüksek Hakem Kurulu Asil Üyeliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2014 - 2018

2014 - 2018

Adalet Akademisi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2006 - 2012

2006 - 2012

Resmi Arabulucu (Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görev alanı)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2010 - 2011

2010 - 2011

Fakülte Kurulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2004 - 2010

2004 - 2010

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Fakülte Kurulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2004 - 2009

2004 - 2009

Fakülte Kurulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2004 - 2009

2004 - 2009

Fakülte Kurulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2001 - 2004

2001 - 2004

Senato Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2000 - 2002

2000 - 2002

Bölüm Başkan Yardımcısı

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1999 - 2002

1999 - 2002

Dekan Yardımcısı

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Lisans

Lisans

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

Doktora

Doktora

Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Lisans

Lisans

Hukuk Başlangıcı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Güncel Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Güvenlik Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Güncel İş Hukuku Uygulamaları

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

İş Hukukunda Uçucu Personel

Uşan M. F. (Danışman)

O.MUSAB(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

İş Hukukunda İfade Özgürlüğü

Uşan M. F. (Danışman)

T.CENGİZ(Öğrenci)

2019

2019

Doktora

Şüphe Feshi

Uşan M. F. (Danışman)

C.ERDOĞAN(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Kanun Yapmak Bu Kadar Kolay mı, Yahut Bu kadar Zor Mu? (5510 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bir Tesbit)

Uşan M. F.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.1, ss.209-228, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Neler Oluyor?

Uşan M. F.

Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.0, sa.0, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi, (Doç. Dr. Cemil KAYA ile birlikte)

Uşan M. F.

Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara 2011. , cilt.2, ss.1721-1741, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tutuklu ve Hükümlü Çalışması, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan

Uşan M. F.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.1436-1473, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı

Uşan M. F.

Terazi Hukuk Dergisi, sa.34, ss.137-142, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Sosyal Güvenlik Hukukunda Neler Oluyor?

Uşan M. F.

HUKUK VE STRATEJİ DERGİSİ, sa.1, ss.8-10, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları

UŞAN M. F.

Kamu İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.1-48, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

4857 sayılı İş Yasası’nın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişik ve Uy¬gulama Sorunları

Uşan M. F.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.211-271, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

İş Güvencesi-İşe İade

Uşan M. F.

DAK, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, cilt.0, sa.0, ss.33-35, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Teşmil Edilen Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi Var Mıdır? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme)

Uşan M. F.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, ss.631-639, 2006 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2006

2006

Eski İşçinin Sır Saklama Borcu (Karşılaştırmalı Bir İnceleme)

Uşan M. F.

Sicil İş Hukuku Dergisi, sa.1, ss.53-71, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İş Kazası mıdır? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme)

Uşan M. F.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, sa.10, ss.119-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Uşan M. F.

MERCEK, sa.38, ss.97-120, 2005 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

İş Sözleşmesinin Feshinde İşverenin Eşit Davranma Borcu Var Mıdır? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme)

Uşan M. F.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.2, sa.8, ss.1624-1632, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İş Kanunu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kadın Çocuk ve Genç İşçileri İlgilendiren Hükümlerin Değerlendirilmesi

UŞAN M. F.

Sosyal Siyaset Konferansları(50. Kitap), ss.607-660, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İş Kanununun İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Kadın, Çocuk ve Genç İşçileri İlgilendiren Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Uşan M. F.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, cilt.0, sa.1, ss.607-661, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) Temel Özellikleri (Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak)

UŞAN M. F.

Kamu İş ve İktisat Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.17-51, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi ve İş Mevzuatı

Uşan M. F.

E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, cilt.0, sa.15, ss.1-30, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Çıraklık Alanında Yapılan Son Yasal Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Uşan M. F.

Çimento İşveren, cilt.17, sa.1, ss.19-29, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Yargıtay Kararları Işığında İş Kanunu Açısından Tarım İşleri 4773 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler de DikkateAlınarak

Uşan M. F.

Kamu İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikaları, cilt.7, sa.2, ss.511-534, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Çıraklıkta Geçen Süre Sigortalılık Başlangıcının Tesbitinde Dikkate Alınır mı? (Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme)

Uşan M. F.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.143-147, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Parça Başına Çalışmanın Hukuki Niteliği ve Parça Başına Çalışan İşçinin Sorumluluğu

Uşan M. F.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.90-116, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Sağlık Durumuna Bağlı Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Feshi-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi)

Uşan M. F.

KAMU-İŞ, cilt.5, sa.2, ss.59-65, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

İşverenin İşçisini Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Sonuçları (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme)

Uşan M. F.

Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, cilt.0, sa.0, ss.1213-1227, 2000 (Hakemsiz Dergi)

1999

1999

Çıraklık Sözleşmesi-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi)

Uşan M. F.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.385-390, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1995

1995

İş Hukuku Uygulamasında Sözleşmeli Personel ve Özelleştirmenin Bunlara Etkisi

Uşan M. F.

Prof. Dr. Halil Cin’e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Ayrı Basım, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, cilt.0, sa.0, ss.553-600, 1995 (Hakemsiz Dergi)

1995

1995

İş Kaybı Tazminatı

Uşan M. F.

KAMU-İŞ, cilt.4, sa.1, ss.103-115, 1995 (Hakemsiz Dergi)

1994

1994

Toplu Görüşme

Uşan M. F.

ÇİMENTO İŞVEREN, cilt.6, sa.4, ss.19-25, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Çocuk İşçilerin ve Mülteci Çocukların Hakları

Uşan M. F.

Çocuk Hakları Zirvesi, Ankara, Türkiye, 24 Kasım 2018

2018

2018

Working Conditions of Women Workers in The Turkish Labor Law

Uşan M. F.

II. International Women’s Congress, Florence, İtalya, 9 - 11 Mayıs 2018

2018

2018

Adalet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (Klasik Metottan Ayrılma Gerekliliği)

Uşan M. F.

Adalet Şurası, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2018

2016

2016

Kadın ve Sosyal Güvenlik

Uşan M. F.

1. Uluslararası Kadın Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016

2016

2016

The Comparative Analysis of International Student Recruitment: Good Practices at Yıldırım Beyazıt University

UŞAN M. F. , BÜLBÜLOĞLU D.

TACHE2016 2. TÜRK ARAP YÜKSEKÖĞRETİM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2016, cilt.1

2014

2014

Taşeron İşçisi de İşçi: Öyleyse Ona da İş Sağlığı ve Güvenliği

Uşan M. F.

. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konfe¬ransı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014

2014

2014

Kıdem Tazminatı Uygulama Sorunları

Uşan M. F.

Türkiye Barolar Birliği, Manisa Barosu, Manisa, Türkiye, 22 Mart 2014

2014

2014

İş Sırrı ve Korunması

Uşan M. F.

Ankara Barosu VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ocak 2014, cilt.3, ss.60-69

2013

2013

Kıdem Tazminatı, İş Hukukunda Güncel Sorunlar

Uşan M. F.

Trabzon Barosu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Trabzon, Türkiye, 20 Aralık 2013

2013

2013

Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı

Uşan M. F.

İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Adana, Türkiye, 14 Aralık 2013

2012

2012

4. Yargıtayın Sosyal Sigortalar Hukukuna İlişkin 2011 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Uşan M. F.

Yargıtayın İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2012, ss.337-541

2013

2013

Türk Hukuku’nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Uşan M. F.

İş Güvencesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu-V , Kayseri, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2013

2013

2013

Sendikal Güvenceler

Uşan M. F.

Toplu İş Hukuku’nda Güncel Gelişmeler, Türk-Alman İş Hukuku Sempozyumu-IV , İstanbul, Türkiye, 07 Haziran 2013

2013

2013

Türk İş Hukukunun Temel Özellikleri

Uşan M. F.

Türk-Rus İş Hukuku Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi ve Rus Adalet Akademisi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2013

2013

2013

Bireysel İş Hukukunda Üçlü İlişkiler ve Sonuçları/Asıl işveren-Alt işveren İlişkisi; İş Yeri Devri; İş Sözleşmesinin Devri

Uşan M. F.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Akademisi iş birliğinde iş mahkemeleri hakim¬leri için düzenlenen Bireysel İş Hukuku Eğitim Semineri, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2013

2011

2011

İşe İade Davalarında Önleyici İK Uygulamaları

Uşan M. F.

Eğitim Semineri, Tepe Güvenlik Şirketi Yöneticilerine Yönelik, Bilkent Holding, Ankara, Türkiye, 18 Mart 2011 - 18 Mart 2013

2013

2013

Sendikalar Hukukuna İlişkin Değişiklikler

Uşan M. F.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Sempoz¬yumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15.03.2013 Eskişehir, 20. Yıl Konferansları, Eskişehir, Türkiye, 15 Mart 2013

2013

2013

Meslek Hastalıkları Çalıştayı

Uşan M. F.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) işbirliği ile , Ankara, Türkiye, 17 Ocak 2013

2013

2013

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Uşan M. F.

Yargıtay üye ve tetkik hakimlerine yönelik olarak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Akademisi ve Yargıtay Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Semineri, Afyon, Türkiye, 7 - 08 Ocak 2013

2012

2012

Hizmet Alımlarında Asıl İşveren (Üst Yüklenicilerin) Sorumluluğu

Uşan M. F.

4. Ulusal Sağlık Kurultayı, T.C. Sağlık Bakanlığı, SAYED (Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği) , Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2012

2012

2012

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Uşan M. F.

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, 3. Uluslararası Kongre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Qafqaz Üniversitesi, Samsun, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012

2012

2012

Kadın Hakları

Uşan M. F.

Sağlık Ve Sosyal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Panel, 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye, 08 Mart 2012

2012

2012

İş Yargılaması

Uşan M. F.

Sağlık Bakanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenle¬nen “Hukuk Müşavirliği Muhakemat Hizmetleri Eğitimi”, 19-25.02.2012 ve 27.02.2012-02.03.2012, Antalya, Türkiye, 19 Şubat - 02 Mart 2012

2012

2012

Kıdem Tazminatı Uygulama Sorunları

Uşan M. F.

Kıdem Tazminatı Paneli, YBÜ Hukuk Fakültesi, Marmara Çalışanlar Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Türkiye, 19 Ocak 2012

2011

2011

Küreselleşme, Küresel Ekonomi ve İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi

Uşan M. F.

19. Dünya İş Sağlığı Kongresi, ISSA, ÇSGB, İstanbul, Türkiye, 15 Eylül 2011

2011

2011

Employment of Disabled in Turkish Employment Law

Uşan M. F.

American Canadian Conference for Academic Disciplines, Ryerson University, International Journal of Arts and Sciences, Toronto, Kanada, 23 - 25 Haziran 2011

2011

2011

Employment of Disabled in Turkish Employment Law

Uşan M. F.

International Conference for Academic Diciplines, International Journal of Arts and Sciences, 29.5-2.6.2011, Boston University, Cambridge, Massachusetts, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Mayıs - 02 Haziran 2011

2011

2011

Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Türk Mevzuatındaki Yeri

Uşan M. F.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Toplantıları, MESS, Ankara, Türkiye, 09 Mayıs 2011

2011

2011

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları

Uşan M. F.

Eğitim Semineri, Bilkent Holding, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Ocak 2011

2010

2010

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulaması

Uşan M. F.

Botaş, Eğitim Semineri, Adana, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2010

2010

2010

4857 sayılı İş Kanunu ve Uygulaması

Uşan M. F.

Botaş, Eğitim Semineri, Adana, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2010

2010

2010

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet-İşçi-İşveren Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Uşan M. F.

Sosyal Sorumluluk Eğitim Semineri, Çasgem, Hak-İş, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, Türkiye, 11 Haziran 2010

2010

2010

Sosyal Sigortaların Kişi Bakımından Kapsamı

Uşan M. F.

1. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, Sosyal Güven¬lik Kurumu, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2010

2010

2010

Çalışma Hayatında İSG Alanında Yaşanan Hukuki Sorunlar

Uşan M. F.

24. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, Konya, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2010

2010

2010

Sosyal Güvenlik Hukukunda Yeni Gelişmeler

Uşan M. F.

Hukuk İlminin Güncel Problemleri, II. Uluslarası Konferans, Bakü Devlet Üniversitesi ve Qafqaz Üniversitesi, Baku, Azerbaycan, 29 Nisan - 01 Mayıs 2010

2009

2009

Ekonomik Krizin Etkilerinden Kurtulmada İş Hukuku Düzenlemeleri

Uşan M. F.

Çalışma Hayatı, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler, Öz-İplik İş Sendikası Eğitim Semineri, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009

2009

2009

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Uşan M. F.

Karatay Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Programı, Konya, Türkiye, 09 Kasım 2009

2008

2008

4857 sayılı Yasanın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları

Uşan M. F.

Yargı Kararları Işığında Ücret, Yıllık İzin, Fazla Çalışma, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişik¬lik ve İbraname Uygulamaları, Mersin Barosu Hukuk Toplantıları, Mersin, Türkiye, 12 Nisan 2008

2008

2008

İşe İade Davalarının Sonuçları

Uşan M. F.

Adana Barosunun Avukatlar Günü Kutlama Etkinlikleri, 31 Mart-5 Nisan 2008 çerçevesinde, Adana, Türkiye, 01 Nisan 2008

2007

2007

İşçi ve İşverenlerin Hukuki Yönden Hakları ve Sorumlulukları

Uşan M. F.

Selçuklu Belediye Başkanlığı, Konya, Türkiye, 23 - 24 Temmuz 2007

2006

2006

Türk Hukukunda Çıraklar, Çocuk İşçilerin Dünü, Bugünü Ve Yarını

Uşan M. F.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk İşçiler Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2006, ss.40-60

2006

2006

Türkiye’de Özürlülerin İstihdamı

Uşan M. F.

Selçukludan Günümüze Özürlüler Politikası, Başbakanlık Özürlüler İda¬resi Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi, Konya, Türkiye, 15 Nisan 2006

2005

2005

SSK Mevzuatı ve Uygulamaları

Uşan M. F.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü AŞ Personel Ve Tahakkuk Şefleri İçin Eğitim Semineri Eskişehir (26-27 Nisan 2005) ve Ilgın (3-4.Mayıs 2005), Eskişehir, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2005

2004

2004

4857 sayılı İş Kanunu’nun Değerlendirilmesi

Uşan M. F.

Demiryolu İş Sendikası Eğitim Semineri, Konya, Türkiye, 16 Mayıs 2004

2004

2004

Sendika, Sendikal Örgütlenme, Sendikal Haklar, Sendikaların Görevleri ve Türkiye’de Sendikal Örgütlenme

Uşan M. F.

Şeker-İş Sendikası, Eğitim Semineri, Konya, Ilgın ve Ereğli, Konya, Türkiye, 04 Mayıs 2004

2004

2004

İş Hukuku Eğitim Semineri

Uşan M. F.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Konya, Türkiye, 07 Nisan 2004

2003

2003

4857 sayılı İş Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri ile Çalışma Hayatında Özel Risk Grupları İçin Getirilen Yeniliklerin Değerlendirilmesi

Uşan M. F.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerinde Sağlık ve Güven¬lik ve Çevre (HESME), Eğitim Treni Güneydoğu Anadolu Seferi (1-27 Eylül 2003), Ortak İş Sağlığı ve Güven¬liği Birimleri ve Çalışma Yaşamında Özel Risk Gruplarının Önemi Paneli, Karaman, Türkiye, 12 Eylül 2003

2003

2003

İş Hukuku ve Güncel Gelişmeler (Yeni İş Kanunu, İşçi-İşveren İlişkileri)

Uşan M. F.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası İşletme Yöneticileri İçin Eğitim Semineri Programı, 27-28 Haziran 2003, 12 Temmuz 2003, Karaman, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2003

2001

2001

Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi Mevzuatı ve İş Mevzuatı

Uşan M. F.

Mülki ve Mahalli İdarelerin Sosyal Hizmet Kapasitesinin Artırılması, Engelliler ve Hukuk, Galatasaray Üniversitesi, Bakırköy Belediyesi, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2001

2001

2001

Sendikalar Hukuku, Teminatlar, Sendikal Faaliyetler, Sendika Üyeleri, Sendika Üyelerinin Güvencesi

Uşan M. F.

Tes-İş Sendikası Eğitim Semineri, Konya, Türkiye, 26 Mart 2001

1997

1997

İş Hukukunda Özürlü İstihdamı Yöntemleri

Uşan M. F.

Altı Nokta Körler Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Müdürlüğünce düzenlenen “Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sorunları Sempozyumu” na sunulmuş olup, bildiri kitabında da yayınlanmıştır) Prof. Dr. Süleyman Arslan’a Armağan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Aralık 1997, cilt.6, ss.851-883

1998

1998

Özürlüler de İnsan: Özürlülere de İnsan Hakları (Mevzuatta Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi)

Uşan M. F.

Tür¬kiye’de İnsan Hakları Konferansı, 7-9.12.1998 Ankara, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara 2000, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Aralık 1998, ss.549-569

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uşan M. F. , Erdoğan C.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

2020

2020

Kent İşyerinde Maneviyat

UŞAN M. F.

Kent ve Maneviyat, Erşahin, Seyfettin / Erşahin, Zeynep, Editör, İdealkent, Ankara, ss.237-251, 2020

2016

2016

Bölüm 7 (İşin Zaman Bakımından Düzenlenmesi)

UŞAN M. F.

Bireysel İş Hukuku, Aydın Ufuk, Kocabaş Fatma, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.152-175, 2016

2016

2016

Bölüm 8 (İşin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi)

UŞAN M. F.

Bireysel İş Hukuku, Aydın Ufuk, Kocabaş Fatma, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.176-194, 2016

2013

2013

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri Açısından Yargıtay’ın 2011 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

UŞAN M. F.

Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2011, , Editör, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş), Ankara, ss.339-539, 2013

2011

2011

Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi

UŞAN M. F. , KAYA C.

Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan Cilt II, , Editör, Beta, İstanbul, ss.1721-1742, 2011

2010

2010

Hukuka Giriş (Ortak Çalışma)

Uşan M. F.

Mimoza Basım Yayın, Konya, 2010

2009

2009

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları

Uşan M. F.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009

2003

2003

Temel İş Kanunları (Ortak Çalışma)

Uşan M. F.

Mimoza Basım Yayın, Konya, 2003

1999

1999

İş Hukukunda Sakat İstihdamı

Uşan M. F.

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI, Ankara, 1999

1994

1994

Çıraklık Sözleşmesi

Uşan M. F.

Mimoza Basım Yayın, Konya, 1994

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

UŞAN M. F. (Yürütücü)

2016 - 2016

2016 - 2016

The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

UŞAN M. F. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - 2020

2019 - 2020

Kişisel Verileri Koruma Dergisi

Baş Editör

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2018

Mayıs 2018

II. International Women's Congress

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yüksel A. G. , ÇEBİ BUĞDAYCI M. Ö. , TİRYAKİOĞLU E. F. , UŞAN M. F.
Milan, İtalya

Ödüller

Haziran 1990

Haziran 1990

Dönem Birinciliği, 1990.

Ankara Üniversitesi