Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on the Identification of Latent Classes Using Mixture Item Response Theory Models: TIMSS 2015 Case

Participatory Educational Research, cilt.7, sa.3, ss.180-191, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğrencilerin Akademik Başarılarını Açıklayan Değişkenlerin CHAID Analizi ile Belirlenmesi

I. International Congress on Science and Education, Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.490

Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonlari ile İlişkili Değişkenlerin Belirlenmesi

I. International Congress on Science and Education, Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.491

Matematik Öğretmenlerinin PISA, TIMSS ve TEOG Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri

International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.110-111

Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.69