Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anne Çocuk Kitap Okuma Etkinliklerinin 24-36 Aylık Çocukların Bilişsel Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.47

Anne ve Çocuklarla Hikâye Saati

1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 14 - 17 November 2018

Geçici Eğitim Merkezinde Görev Yapan Suriyeli Eğitimcilerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 07 December 2018

Fenilketonürili Çocuğu Olan Annelerin Evlilik Yaşamı ve Algıladıkları Sosyal Desteğin İncelenmesi

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Türk ve Suriyeli Çocukların Yolculuk Kavramına İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.135

Ahıska Türkü ve Türk Çocukları Bilişsel Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

V. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.326

Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Hoşgörü Kavramına İlişkin Metaforları

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.588

Aile Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.333-343

Identification of Preschool Teachers Digital Empowerment Levels

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 September 2016

Investigating Preschool Teachers Use Of Information Technologies In Terms Of SpecialField Competences

7th ”International Conference on New Horizons in Education”, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016

Awareness Level of Nursing Students Regarding Violence against Women An Example from Turkey

16th Healthcare Interdisciplinary Research Conference, Dublin, Ireland, 4 - 05 November 2015 Sustainable Development

Peabody Resim Kelime Testi 4 ün Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.72

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.38

Yatılı Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyleri İle Okul Öfkesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013

Annelerin Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerini Destekleme Durumlarınınİncelenmesi

7th International Children and Communication Congress 7th International Children Films Festival “Creativity – Ways to Encourage, Improve and Cope Up With / Yaratıcılık – Teşvik Etme, Geliştirme ve Başaçıkma Yolları”, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010

Öğretmenlerin Zorunlu Eğitim Konusundaki Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.172-178

Okul Öncesi Dönemde Fotoğraflama Aktivite Örneği

5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2008, pp.105-106

Erken Çocukluk Döneminde Alternatif Bir Yaklaşım Montessori Metodu

5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2008, pp.69-70

Okul Öncesi Dönemde Sorumluluk Gelişimi ve Eğitimi

OMEP-2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, Turkey, 05 October 2003 - 11 October 2009, vol.3, pp.430-434

Okulöncesi Çocuk Kitaplarının Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu (Sorunlar ve Çözüm Yolları), Ankara, Turkey, 20 - 21 January 2000, pp.703-711

3 6 Yaş Çocuklar İçin Hazırlanmış Hikaye Kitaplarındaki Metinlerin İsim ve Sıfat Türleri Açısından İncelenmesi

I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu (Sorunlar ve Çözüm Yolları), Ankara, Turkey, 20 - 21 January 2000, pp.234-243

Books & Book Chapters

ÇOCUKLUĞUN TARİHÇESİ

in: ÇOCUK GELİŞİMİ, DOÇ. DR. FATMA ELİF KILINÇ,DR. ÖĞR. ÜYESİ K. BÜŞRA KAYNAK EKİCİ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.2-23, 2023

Çocukla İletişimin Türleri

in: Çocuklarla İletişim, Mehmet SAĞLAM, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.102-121, 2021

Sosyal Hizmet Kurumlarında Çocuk Gelişimci

in: Çocuk Gelişimi Rehberi, Doç. Dr. Mehmet Sağlam,Prof. Dr. Neriman Aral, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.115-145, 2021

Sosyal Hizmet Kurumlarında Çocuk Gelişimci

in: ÇOCUK GELİŞİMİ REHBERİ, Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM & Prof. Dr. Neriman ARAL, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.115-145, 2021

Eğitim Kurumlarında Uygulamalar 0-3 Yaş Ünite 7

in: Çocuk Gelişimi Uygulamaları, Neriman ARAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, pp.1-25, 2019

Aile Eğitiminde Kullanılan Yöntem Teknik ve Materyaller

in: Aile Eğitimi ve Katılımı, Aksoy, Ayşe Belgin, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.71-102, 2019

AİLEDE BİRLİKTE KİTAP OKUMA UYGULAMALARININ DESTEKLENMESİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-3, Kodaman Timuçin, Işıklı Emel İştar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.373-398, 2018

Aile Yaşam Eğitimi

in: Aile Yaşam Döngüsü, Kezban Tepeli - Ender Durualp, Editor, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara, pp.139-170, 2018 Sustainable Development

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Aileler

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri, Neriman Aral-Figen Gürsoy, Editor, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara, pp.168-193, 2018

Aile Eğitiminde Kullanılan Yöntem, Teknik ve Materyaller

in: AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI, Doç. Dr. Ayşe Belgin AKSOY, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.72-102, 2017

Identifying Preschool Teachers’ Digital Empowerment Levels

in: Recent Developments in Education, Gammone, Mariateresa Icbay, Mehmet Ali Arslan, Hasan, Editor, E-BWN, Roma, pp.443-451, 2017

Değer Eğitiminin Tanımı Önemi ve Kapsamı

in: Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Değerler Eğitimi, Sevcan YAĞAN GÜDER, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-20, 2015

Okul Öncesi Dönemde Değerlerin Kapsamı

in: Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Değerler Eğitimi, Sevcan YAĞAN GÜDER, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.21-36, 2015

Medya ve Aile

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU Doç. Dr. Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.275-282, 2015

Çocukların Sanatsal Gelişimi

in: Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi, Prof. Dr. Neriman ARAL, Yrd. Doç. Dr. Gökhan DUMAN, Editor, Nobel AkademiYayıncılık, Ankara, pp.90-115, 2014

A survey of needs for a mother education program and a mother child interaction program for socio-culturally disadvantaged mothers

in: Balkan Society for Pedagogy and Education, Athina A. Sipitanou, Natasha Galevska Angeloska, Editor, Publishing House Kyriakidis Brothers S.A., Atina, pp.617-624, 2008

Metrics

Publication

81

Project

8

Thesis Advisory

9

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals