Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1997 - 2001 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Vocatıonal Traınıng, Department Of Pedıatrıc Development And Household Management Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Anne eğitim programı ile anne çocuk etkileşim programının 24-36 aylık çocukların bilişsel becerilerine ve annelerin çocuk yetiştirme davranışlarına etkisinin incelenmesi

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka düzeyi ile 16 kişilik özelliği arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)