Assoc. Prof.FATMA ELİF KILINÇ


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi


Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

69

Project

4

Thesis Advisory

7

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals

Biography

Following her undergraduate degree from Selçuk University Faculty of Vocational Education, Child Development and Education Department in 1997, Kılınç completed her master’s degree at the same university with a thesis on emotional intelligence. Between 2001-2005, she studied mother-child interactions, alternative approaches in education, children’s books and library services for children at various schools and institutions in the United States of America. She was granted the title of doctor with her thesis on mother-child interaction in 2011. In 2012, she was appointed to Abant İzzet Baysal University Faculty of Education Department of Early Childhood Education as assistant professor. Between 2010-2012, she participated in the founding of the AİBÜ Early Childhood Education Research and Application Center and served as administrator. Between 2012-2014, she served as Advisor to the President of the Council of Higher Education. She served as a member of the National Ministry of Education Board of Education between 2014-2016. Since 2016, she has been working as a lecturer and department chair at Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences Department of Child Development. In 2019, she was appointed as associate professor and became assistant dean. She became an associate professor in 2019. She conducted many projects supported by the resources of the European Union, TÜBİTAK and universities. She is currently conducting work related to in-service trainings offered by the National Ministry of Education, teacher training, training Syrian educators working at Temporary Education Centers and training Turkish teachers working with Syrian students. She has studies on alternative approaches, the Montessori method, cognitive and language development, parent education, mother-child interaction, children’s publications, interactive reading, environmental education, children’s rights, values education and differentiated instruction. She has had articles published in national and international journals and has presented at various conferences. 

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr), Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Vocatıonal Traınıng, Department Of Pedıatrıc Development And Household Management Educatıon, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Anne eğitim programı ile anne çocuk etkileşim programının 24-36 aylık çocukların bilişsel becerilerine ve annelerin çocuk yetiştirme davranışlarına etkisinin incelenmesi

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Dr)

2000

2000

Postgraduate

Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka düzeyi ile 16 kişilik özelliği arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

2016 - 2019

2016 - 2019

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

2012 - 2016

2012 - 2016

Assistant Professor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2007 - 2012

2007 - 2012

Research Assistant

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

1998 - 2007

1998 - 2007

Research Assistant

Selcuk University, Faculty Of Vocatıonal Traınıng, Department Of Pedıatrıc Development And Household Management Educatıon

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Member of the Senate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022 - Continues

2022 - Continues

Director of The Institution

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2019 - Continues

2019 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

2019 - Continues

2019 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

2016 - Continues

2016 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

2019 - 2021

2019 - 2021

Member of the Senate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

2019 - 2021

2019 - 2021

Vice Dean

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Erasmus Program Institutional Coordinator

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Non Academic Experience

2014 - 2016

2014 - 2016

Kurul Üyesi

Ministry, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

2012 - 2014

2012 - 2014

Başkan Danışmanı

Other Public Institution, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Başkanlık

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Psikoloji

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Postgraduate

Postgraduate

TEZ ÇALIŞMASI

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

ÇOCUK GELİŞİMİNDE EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR

Postgraduate

Postgraduate

SEMİNER

Postgraduate

Postgraduate

GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME

Articles Published in Other Journals

2021

2021

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ KORUYUCU AİLE UYGULAMASINA BAKIŞ AÇISI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Özaydın Demirbaş E., İmir H. M. , Kılınç F. E. , Bektaş N.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.21, no.50, pp.231-277, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Kadın Konukevlerinde Kalan Çocukların Problem DavranışlarıÜzerinde Oyun Terapisinin Etkisinin İncelenmesi

KILINÇ F. E. , Saltık N.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.27-34, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Türk ve Suriyeli Çocukların Göç Kavramına İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi

KILINÇ F. E. , Karayel F., KOYUNCU M.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.18, pp.37-54, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Awareness Level of Nursing Students Regarding Violence Against Women – Example from Turkey

ÇITAK TUNÇ G., ÇITAK BİLGİN N., KILINÇ F. E.

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.9, no.33, pp.1605-1622, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2018

2018

Ahıska Türkü ve Türk Çocukların Bilişsel Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

KAYA BAĞDAŞ Ç., KILINÇ F. E.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.22, pp.487-507, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Anasınıfına devam eden çocuklara verilen drama eğitiminin çocukların zihinsel becerilerine etkisinin incelenmesi

Demir E., KILINÇ F. E.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.284-308, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilme durumlarının incelenmesi

KILINÇ F. E. , Karayel F., KOYUNCU M.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.194-212, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Okul Oncesi Donemde Yaygın Olarak Kullanilan Dil Gelisim Testlerinin Semantik Acidan Incelenmesi

TEMEL Z. F. , KILINÇ F. E. , TEPETAŞ CENGİZ G. Ş. , KAYNAK K. B. , İMİR H. M.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.6, no.1, pp.566-590, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Yatılı Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyleri ile Okul Öfkesi

KILINÇ F. E.

Researcher Social Science Studies, vol.5, no.10, pp.126-135, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Investigating Preschool Teachers Use Of Information Technologies In Terms Of SpecialField Competences

KILINÇ F. E. , TEPETAŞ CENGİZ G. Ş.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, pp.1278-1281, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Erken Çocukluk Dönemini Koruma AltındaGeçirmiş Bireylerin Aile ve DevletMetaforlarının Belirlenmesi

TEPETAŞ CENGİZ G. Ş. , KILINÇ F. E.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.156-183, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KILINÇ F. E. , ARAL N.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.199-222, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Erken Müdahale İçin Bir Model Anne Çocuk Etkileşim Programı

KILINÇ F. E. , ARAL N.

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, vol.2, no.1, pp.63-76, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Investigation of the Relationship between Self-esteem and Metacognitive Awareness Level of 9th Grade Students

KILINÇ F. E.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.106, pp.1622-1628, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Identifying parent views regarding social skills

KILINÇ F. E.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.1507-1512, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Anne Çocuk Kitap Okuma Etkinliklerinin 24-36 Aylık Çocukların Bilişsel Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

KILINÇ F. E.

2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.47

2019

2019

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etkinlik Planlarında Değerlendirme - Uyarlama ve Aile Katılımı

KILINÇ F. E. , KURTULMUŞ Z., KAYNAK K. B. , BEKTAŞ N.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.1126-1129

2018

2018

Anne ve Çocuklarla Hikâye Saati

KILINÇ F. E.

1.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 14 - 17 November 2018

2018

2018

Geçici Eğitim Merkezinde Görev Yapan Suriyeli Eğitimcilerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

KILINÇ F. E.

Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 07 December 2018

2018

2018

Fenilketonürili Çocuğu Olan Annelerin Evlilik Yaşamı ve Algıladıkları Sosyal Desteğin İncelenmesi

KILINÇ F. E. , KOYUNCU M.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

2018

2018

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalite Algılarının İncelenmesi

KOYUNCU M., KILINÇ F. E.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018 Sustainable Development

2018

2018

Türk ve Suriyeli Çocukların Yolculuk Kavramına İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi

KILINÇ F. E. , KOYUNCU M., Karayel F.

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.135

2017

2017

Anasınıfına Devam Eden Çocuklara Verilen Drama Eğitiminin Çocukların Zihinsel Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Demir E., KILINÇ F. E.

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.343-344

2017

2017

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Eğitim yaklaşımlarını Bilme Durumlarının İncelenmesi

KILINÇ F. E. , Karayel F., KOYUNCU M.

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.521-522

2017

2017

Ahıska Türkü ve Türk Çocukları Bilişsel Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

KAYA BAĞDAŞ Ç., KILINÇ F. E.

V. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.326

2017

2017

Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Hoşgörü Kavramına İlişkin Metaforları

KILINÇ F. E.

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.588

2016

2016

Aile Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

KILINÇ F. E. , TEPETAŞ CENGİZ G. Ş.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.333-343

2016

2016

Identification of Preschool Teachers Digital Empowerment Levels

KILINÇ F. E. , TEPETAŞ CENGİZ G. Ş.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 September 2016

2016

2016

Investigating Preschool Teachers Use Of Information Technologies In Terms Of SpecialField Competences

KILINÇ F. E. , TEPETAŞ CENGİZ G. Ş.

7th ”International Conference on New Horizons in Education”, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016

2015

2015

Awareness Level of Nursing Students Regarding Violence against Women An Example from Turkey

ÇITAK TUNÇ G., ÇITAK BİLGİN N., KILINÇ F. E.

16th Healthcare Interdisciplinary Research Conference, Dublin, Ireland, 4 - 05 November 2015 Sustainable Development

2015

2015

Peabody Resim Kelime Testi 4 ün Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KILINÇ F. E. , Tepetaş Cengiz G. Ş.

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.72

2015

2015

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KILINÇ F. E. , ARAL N.

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.38

2013

2013

Yatılı Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyleri İle Okul Öfkesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KILINÇ F. E.

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013

2010

2010

Annelerin Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerini Destekleme Durumlarınınİncelenmesi

KILINÇ F. E. , ÇAMLIBEL ÇAKMAK Ö.

7th International Children and Communication Congress 7th International Children Films Festival “Creativity – Ways to Encourage, Improve and Cope Up With / Yaratıcılık – Teşvik Etme, Geliştirme ve Başaçıkma Yolları”, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010

2009

2009

Öğretmenlerin Zorunlu Eğitim Konusundaki Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi

KILINÇ F. E. , ÇAMLIBEL ÇAKMAK Ö., AYDOĞAN Y.

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.172-178

2008

2008

Okul Öncesi Dönemde Fotoğraflama Aktivite Örneği

KILINÇ F. E. , AYDOĞAN Y., TEPETAŞ CENGİZ G. Ş.

5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2008, pp.105-106

2008

2008

Erken Çocukluk Döneminde Alternatif Bir Yaklaşım Montessori Metodu

KILINÇ F. E. , AYDOĞAN Y.

5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2008, pp.69-70

2003

2003

Okul Öncesi Dönemde Sorumluluk Gelişimi ve Eğitimi

AYDOĞAN Y., KILINÇ F. E.

OMEP-2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, Turkey, 05 October 2003 - 11 October 2009, vol.3, pp.430-434

2000

2000

3 6 Yaş Çocuklar İçin Hazırlanmış Hikaye Kitaplarındaki Metinlerin İsim ve Sıfat Türleri Açısından İncelenmesi

AYDOĞAN Y., KILINÇ F. E.

I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu (Sorunlar ve Çözüm Yolları), Ankara, Turkey, 20 - 21 January 2000, pp.234-243

2000

2000

Okulöncesi Çocuk Kitaplarının Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

AYDOĞAN Y., KILINÇ F. E.

I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu (Sorunlar ve Çözüm Yolları), Ankara, Turkey, 20 - 21 January 2000, pp.703-711

Books & Book Chapters

2021

2021

Sosyal Hizmet Kurumlarında Çocuk Gelişimci

Kılınç F. E. , Çamurcu Ş.

in: Çocuk Gelişimi Rehberi, Doç. Dr. Mehmet Sağlam,Prof. Dr. Neriman Aral, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.115-145, 2021

2019

2019

Eğitim Kurumlarında Uygulamalar 0-3 Yaş Ünite 7

KILINÇ F. E.

in: Çocuk Gelişimi Uygulamaları, Neriman ARAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, pp.1-25, 2019

2019

2019

Aile Eğitiminde Kullanılan Yöntem Teknik ve Materyaller

ARAL N., KILINÇ F. E.

in: Aile Eğitimi ve Katılımı, Aksoy, Ayşe Belgin, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.71-102, 2019

2018

2018

Aile Yaşam Eğitimi

KILINÇ F. E.

in: Aile Yaşam Döngüsü, Kezban Tepeli - Ender Durualp, Editor, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara, pp.139-170, 2018 Sustainable Development

2018

2018

AİLEDE BİRLİKTE KİTAP OKUMA UYGULAMALARININ DESTEKLENMESİ

KILINÇ F. E. , Karayel F.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-3, Kodaman Timuçin, Işıklı Emel İştar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.373-398, 2018

2018

2018

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Aileler

KILINÇ F. E.

in: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri, Neriman Aral-Figen Gürsoy, Editor, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara, pp.168-193, 2018

2017

2017

Aile Eğitiminde Kullanılan Yöntem, Teknik ve Materyaller

ARAL N., KILINÇ F. E.

in: AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI, Doç. Dr. Ayşe Belgin AKSOY, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.72-102, 2017

2017

2017

Identifying Preschool Teachers’ Digital Empowerment Levels

KILINÇ F. E. , TEPETAŞ CENGİZ G. Ş.

in: Recent Developments in Education, Gammone, Mariateresa Icbay, Mehmet Ali Arslan, Hasan, Editor, E-BWN, Roma, pp.443-451, 2017

2015

2015

Okul Öncesi Dönemde Değerlerin Kapsamı

KILINÇ F. E.

in: Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Değerler Eğitimi, Sevcan YAĞAN GÜDER, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.21-36, 2015

2015

2015

Değer Eğitiminin Tanımı Önemi ve Kapsamı

KILINÇ F. E.

in: Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Değerler Eğitimi, Sevcan YAĞAN GÜDER, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-20, 2015

2015

2015

Medya ve Aile

ÇITAK TUNÇ G., KILINÇ F. E.

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU Doç. Dr. Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.275-282, 2015

2014

2014

Çocukların Sanatsal Gelişimi

KILINÇ F. E.

in: Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi, Prof. Dr. Neriman ARAL, Yrd. Doç. Dr. Gökhan DUMAN, Editor, Nobel AkademiYayıncılık, Ankara, pp.90-115, 2014

2008

2008

A survey of needs for a mother education program and a mother child interaction program for socio-culturally disadvantaged mothers

ARAL N., KILINÇ F. E.

in: Balkan Society for Pedagogy and Education, Athina A. Sipitanou, Natasha Galevska Angeloska, Editor, Publishing House Kyriakidis Brothers S.A., Atina, pp.617-624, 2008

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions

KILINÇ F. E. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

X. European Conference on Social and Behavioral Science

Project Supported by Higher Education Institutions

KILINÇ F. E. (Executive)

2014 - 2016

2014 - 2016

Peabody Resim Kelime Testinin Türkiye Norm Çalışması Standardizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

KILINÇ F. E. (Executive)