Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hodgkin Lenfoma

Türkiye Klinikleri Hematoloji , vol.10, no.2, pp.135-141, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MULTİPL MYELOMDA TESTİS TUTULUMU:OLGU SUNUMU

1. HEMATOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 17 November 2019

Turkish Acute Lymphoblastic Leukemia Registry, Retrospective Phase Data

61st ASH Annual Meeting and Exposition, United States Of America, 5 - 10 December 2019, vol.134, pp.5073

PB2006 BRENTUXIMAB VEDOTIN PLUS BENDAMUSTINE IN RELAPSED OR REFRACTORY HODGKIN LYMPHOMA: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

24th Congress of the European Hematology Association (EHA), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2019, vol.3, pp.907

Lenfoma Tanısı Olan Bir Hastada Enfeksiyonu Taklit Eden Rituksimab Pnömoniti: Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.106-107

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Bakteriyel Kan Akımı Enfeksiyonlarının Epidemiyoloji ve Mortalitesinin Değerlendirilmesi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.110-111

OTOLOG NAKİL SONRASI GÖRÜLEN SİTOMEGALOVİRUS AKTİVASYONU: OLGU SUNUMU

II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2019

ABERRAN CD7 EKPRESE EDEN BİR AML VAKASI

II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2019

MULTİPL MYELOMDA AKCİĞER TUTULUMU: OLGU SUNUMU

II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2019

NK-T HÜCRELİ LENFOMA-NAZAL TİP HASTALARINA YAKLAŞIM:TEK MERKEZ DENEYİMİ

II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2019

BLASTİK PLAZMASİTOİD DENDRİTİK HÜCRELİ NEOPLAZİ OLGUSU

1. HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 February 2018

HER TROMBOSİTOPENİ ITP DEĞİLDİR!

1. HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 February 2018

Allojenik Kök Hücre Nakli Olan Hastalarda BK Virüsle İlişkili Hemorajik Sistit Enfeksiyonu

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 4-8 NİSAN 2017, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2017, vol.6, pp.130

Akut Myeloid Lösemili Bir Hastada Dissemine Cilt Tutulumlu İnvaziv Aspergilloz: Nadir Bir Olgu Sunumu

KLİMİK 2017 - XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

Kolşisin Otolog Hematopoetik Hücre Naklinde Engrafmanı Olumsuz Etkiler mi?

2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 19 February 2017

Routine CMV Surveillance in Autologous Hematopoietic Cell Transplantation Setting is It Time for Rethink

Society of Hematologic Oncology Fourth Annual Meeting, Houston, United States Of America, 7 - 10 September 2016

Preliminary results of patients who received haploidentical related donor HCT a single center retrospective report

42nd Annual MeetingOF THE EUROPEAN SOCIETY FORBLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION, Valencia, Spain, 3 - 06 April 2016

Tiroid Kartilaj Tutulumu Gösteren Multipl Myelom Olgusu

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Cmv Reaktivasyonu Olgu Sunumu

3. Hematolojik Onkoloji Ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

HHV 8 Pozitif Multisentrik Castleman Hastalığı İle Birliktelik Gösteren Neartetraploidi Olgusu

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

Mantle hücreli lenfoma hastalarımızın klinik özellikleri ve tedavi sonuçları tek merkez deneyimi

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

Nadir Görülen IgD Lambda Multipl Myeloma Olgu Sunumu

2. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, KIBRIS, Cyprus (Kktc), 9 - 13 September 2015

Primer Mediastinal Timik B Hücreli Lenfoma Olgu Sunumu

2. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, KIBRIS, Cyprus (Kktc), 9 - 13 September 2015

AML de Konsolidasyon Tedavisi Olarak Azasitidin Tek Merkez Deneyimi

2. Hematolojik Onkoloji Kongresi 2015-Kıbrıs., Cyprus (Kktc), 9 - 13 September 2015

Books & Book Chapters

Öykülerle Kökten Değişen Hayatlar

Akademisyen Tıp Kitapevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama A.Ş, 2016

Hematolojide Sözün Demi

Akademisyen Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Ankara, 2016

Myeloma Alfabesi

İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, 2013

Hodgkin Lenfoma tedavisi

bilimsel tıp yayınevi, Ankara, 2012

Aferez İlkeler ve Uygulamalar

ortadoğu reklam tanıtım yayıncılık, Ankara, 2011

Kanama ve Hemostaz

in: Current Yoğun Bakım Tanı Ve Tedavi, Muhammed Güven, Ramazan Çoşkun, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.409-430, 2010

Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar

in: Cecil Textbook of Medicine, Serhat Ünal, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.1099-1106, 2006

Kanama ve Hemostaz

in: Current Yoğun Bakım Tanı Ve Tedavi, Muhammed Güven, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.443-465, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Koruyucu Sağlık Rehberi

Elma Yayınları, pp., 2012

Metrics

Publication

187

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

4

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals