Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Prevalence and characteristics of impacted permanent molars in a Turkish subpopulation

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.4, no.3, pp.45-49, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

PREVALENCE OF HALITOSIS AND EVALUATION OF ETIOLOGICAL FACTORS IN A TURKISH SUBPOPULATION

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.203-211, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sialolit: 3 olgunun klinik, radyografik ve ultrasonografik bulguları ile birlikte değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, vol.33, no.1, pp.35-38, 2015 (Other Refereed National Journals)

Prevalence and characteristics of non-syndromic distomolars: a retrospective study

Journal of Investigative and Clinical Dentistry, vol.6, no.4, pp.282-286, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERIPHERAL OSTEOMA OF THE MANDIBLE: A CASE REPORT

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.49, no.1, pp.47-50, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kraniofasiyal Tutulum Gösteren Poliostatik Fibröz Displazi: Olgu Sunumu

Cumhuriyet Dental Journal, vol.18, no.1, pp.71-78, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bifid mandibular condyle: a case report

International Journal of Dental Clinics, vol.5, no.4, pp.41-42, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Panoramik RadyograflardaRetansiyon Psödokistlerin Sıklığının veMevsimsel DağılımlarınınDeğerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.113-118, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mikrodonti: Olgu Serisi

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.71-75, 2009 (Other Refereed National Journals)

Maksiller Lateral Kesici Dişte Tip 3 Dens İnvaginatusun Cerrahi Olmayan Tedavisi: Olgu Sunumu

Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, vol.9, pp.86-88, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Image motion artefacts in two CBCT units with different patient positioning

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi "7. Bilimsel Toplantısı", Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Multiple Dentigerous Cysts in A Nonsyndromic Patient: A Case Report

Oral Diagnoz veMaksillofasiyal Radyoloji Derneği2. Uluslararası Kongresi“7. Bilimsel Toplantısı”, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Maksiller Posterior Diş Patolojileri ile Maksiller Sinüs Patolojileri Arasındaki İlişkinin Konik IşınlıBilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi

Oral Diagnoz veMaksillofasiyal Radyoloji Derneği2. Uluslararası Kongresi“7. Bilimsel Toplantısı”, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

POSTERİOR SÜPERİOR ALVEOLER ARTERİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

İNTRAORAL FOSFOR PLAK GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ARTİFAKTLARINDEĞERLENDİRİLMESİ

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 April 2015

HAMULAR PROCESS BURSITIS: A RARE CASE REPORT WITH CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KONGRESİ17-19 NİSAN 2015, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

MAJOR PALATİN KANAL MORFOLOJİSİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLITOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

ÜST ÇENE ARKA GRUP DİŞSİZ HASTALARDA İZLENEN SİNÜS PATOLOJİLERİNİNKONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLEDEĞERLENDİRİLMESİ

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015

Süpernümerer ve Normal Diş Arasındaki Füzyon: İki Olgu Sunumu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6.Uluslarası Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013

Mandibular Kanala Taşırılan Endodontik Materyal Nedeniyle Gelişen Labiomandibular Parestezi: Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Temporomandibular Eklemin Dejeneratif Eklem Rahatsızlığında Kemiksel Değişiklikler: Üç Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Halitozisin Görülme Sıklığı Ve Etiyolojik Faktörlerin Araştırılması

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Mastoid Pnömatizasyonunun Dental Volumetrik Tomografi İle Değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Mandibular Koronoid Proçesde Santral Dev Hücreli Granulom: Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Poliostatik Fibröz Displazi: Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Mandibula Anteriorda Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Maksilla Posteriorda Mukoepidermoid Karsinom: Bir Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Posterior Palatinada Pleomorfik Adenom: Bir Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Ağız Tabanında Squamoz Hücreli Karsinom; Olgu Sunumu

16. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2011

Çift Meziyodenslerin Dental Volumetrik Tomografi ile Değerlendilmesi: Olgu Sunumu

16. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2011

Temporomandibular Joint Involvement In Rheumatic Diseases

12th European Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2010

Sjögren Sendromu : İki vaka raporu

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2007

Mikrodonti : Ellibir vaka raporu

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2007

Stiloid Ligament Osifikasyonu: Bir olgu sunumu

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2007

Books & Book Chapters

Dental Health in Elderly

in: Health Sciences Research in theGlobalizing World, , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.1192-1199, 2018

Halitosis

in: Developments in Health Sciences, , Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, SOFFİA, pp.549-556, 2017