General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Arşivcilik
Research Areas: Philosophy, Heritage Management for Anatolian Civilizations and Culture, Psychology, Anthropology, Archaelogy and History of Art, Management of Information and Documents, Museology, Art

Metrics

Publication

11

Thesis Advisory

2

Open Access

5

Biography

İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Arşivcilik (Bugünkü adı ile Bilgi - Belge Yönetimi) bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Arşivcilik (Bugünkü adıyla Bilgi - Belge Yönetimi) bölümünde tamamladı. 

Mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Sonraki dönemlerde mühendislik firmalarında, müzelerde  Arşiv Uzmanı / Yöneticisi olarak çalıştı. Firmaların arşiv sistemlerini oluşturması, geliştirmesi ve devam ettirmesi konularında çalışmalar yürüttü. Ayrıca müzecilik konusunda, Koleksiyon Yöneticisi olarak çeşitli koleksiyonların depolanması, sergilenmesi, kataloglanması ve geleceğe aktarımı ile ilgili olarak başarılı çalışmalar yürüttü. 

Contact