Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2013 - 2017 Professor

    Ankara Yildirim Beyazit University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü