Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 2012 - 2017 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Gazi University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Çocuk evleri sitesinde 6-12 yaş arası çocuklar ile çalışan bakım elemanlarının karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel bir çalışma Sustainable Development

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri