Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE ROLE OF LITERARY MAGAZINES IN SHAPING MOROCCAN CULTURAL IDENTITY AFTER INDEPENDENCE

INIJOSS İnönü Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.40-50, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

fas kısa hikaye sanatının doğuşu ve gelişmesi

Nüsha, vol.15, no.40, pp.129-150, 2015 (Conference Book)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

bağımsızlık sonrası Fas entelektüel düşüncesini şekillendiren edebi bir güç: souffles dergisi

International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, vol.1, pp.83-84

Fas Arapçasında Türkçe Unsurlar

X. Uluslararası Büyük Türk Dil Kurultayı, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, vol.2, pp.259-266