Arş.Gör.

ELİF KÖSESOY


Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

Eğitim Bilgileri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

2018 - 2019

2018 - 2019

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Türkiye

2017 - 2018

2017 - 2018

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Lisans

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Çocuğun İhmal ve İstismardan Korunma Hakkı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Almanca

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Fransızca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Ankara Düşünce Atölyesi İnsan hakları Hukuku Atölyesi 2021 Kış Dönemi

İnsan Hakları

Ankara Düşünce Atölyesi (ADA)

2016

2016

Avukatlık Stajı

Mesleki Eğitim

İstanbul barosu

Araştırma Alanları

Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İnsan Hakları

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

2018 - 2018

2018 - 2018

Araştırma Görevlisi

Yozgat Bozok Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Bir İnsancıl Hukuk Eleştirisi: İnsancıllık Nasıl Bir İnsanlık Öngörmektedir?

Kösesoy E.

IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2019, ss.41-42

2019

2019

Sığınmacı ve Yerinden Edilmiş Çocuklar Özelinde Şiddet Olgusu

Kösesoy E.

1. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2019, ss.97-98

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Dezavantajlı Grupların Salgın Hastalıklarla Mücadelesi: Mülteciler ve Sığınmacılar Özelinde Hukuki Bir Değerlendirme

Kösesoy E.

COVID-19 SALGINININ HUKUKİ BOYUTU Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, Muhammet ÖZEKES, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.1043-1053, 2020