Dr.Öğr.Üyesi

ESMA KABASAKAL


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

2014 - 2018

2014 - 2018

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

2011 - 2013

2011 - 2013

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Programları Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıflarda rasyonel duygucu eğitimin diğer öğrencilerin, rasyonel düşünme, öznel iyi oluş, öz yeterlilik ve sosyal kabul düzeyine etkisi

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2013

2013

Yüksek Lisans

Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Sağlığın Geliştirlmesi Uygulamalrına İlişkin Görüşleri

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

Araştırma Alanları

Hemşirelik, Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2010 - 2011

2010 - 2011

Araştırma Görevlisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Adolescent Health Promotion School Health Nursing Roles and Practices

Malkoç E., Kabasakal E.

3th International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2020, ss.59-67 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Bağırsak İnkontinansı

GÜRHAN N., ÇALIŞKAN B. B. , SEKİ Z., KÖSE G., AKIN PALANDÖKEN E., SÜ S., et al.

Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Nermin Gürhan, Ülkü Görgülü Polat, Berna Eren Fidancı, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabeveri, Ankara, ss.498-502, 2020