Assoc. Prof.ESMA KABASAKAL


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği


Research Areas: Nursing, Public Health Nursing

Metrics

Publication

56

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Ataturk University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Programları Bölümü, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıflarda rasyonel duygucu eğitimin diğer öğrencilerin, rasyonel düşünme, öznel iyi oluş, öz yeterlilik ve sosyal kabul düzeyine etkisi

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2013

2013

Postgraduate

Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Sağlığın Geliştirlmesi Uygulamalrına İlişkin Görüşleri

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

Research Areas

Nursing, Public Health Nursing

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2011 - 2019

2011 - 2019

Research Assistant

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2022

2022

The Mediating Role of Irrational Beliefs in the Relationship between Anger and Sociotropic Personality Traits in Nursing Students

KABASAKAL E., Aydin A.

Journal of Rational - Emotive and Cognitive - Behavior Therapy, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2021

2021

Mental health status of health sector and community services employees during the COVID-19 pandemic

KABASAKAL E., Özpulat F., AKCA A., ÖZCEBE L. H.

International Archives of Occupational and Environmental Health, vol.94, no.6, pp.1249-1262, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2021

2021

COVID-19 fear and compliance in preventive measures precautions in workers during the COVID-19 pandemic

KABASAKAL E., Özpulat F., AKCA A., ÖZCEBE L. H.

International Archives of Occupational and Environmental Health, vol.94, no.6, pp.1239-1247, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2020

2020

Are the health needs of children with disabilities being met at primary schools?

KABASAKAL E., ÖZCEBE L. H. , ARSLAN U. E.

Journal of Intellectual Disabilities, vol.24, pp.448-458, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2020

2020

Eating disorders and needs of disabled children at primary school

Kabasakal E., Özcebe H., Arslan U. E.

Child: Care, Health and Development, vol.46, pp.637-643, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Turkish Adaptation of the Aging Anxiety Scale for Middle-Age Women: Validity and Reliability Study

AYDIN A., KABASAKAL E.

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Türkiye’de Anne Sütü Merkezi Girişimlerinin Değerlendirilmesi ve Sistem Önerisi

KABASAKAL E., BOZKURT Ö.

Journal of Contemporary Medicine, vol.9, no.4, pp.1-7, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Her okula bir hemşire: Kaynaştırma öğrencileri ve sağlık gereksinimleri

KABASAKAL E.

Journal of Contemporary Medicine, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Okul Çağı Çocuklarında Pozitif Ruh Sağlığını Geliştirmeye Yönelik Psikoeğitim Önerisi: Rasyonel Duygucu Davranışçı Eğitim

KABASAKAL E.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.4, pp.294-299, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Knowledge Levels of Nursing Students on Disaster Nursing and Their State of Disaster Preparedness

Özpulat F., Kabasakal E.

International Journal of Medical Research Health Sciences, vol.7, no.8, pp.165-174, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Practices of Family Health Professionals Regarding Chronic Disease Prevention

KABASAKAL E., KUBLAY G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH AND HEALTH SCIENCES, vol.6, no.10, pp.93-104, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Okul Sağlığı Hemşireliğinde Öğrenci ve Aile Odaklı Bakım

KABASAKAL E., EMİROĞLU O. N.

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi, vol.3, no.2, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Health Education and Health Promotion Skills of Health Care Professionals Working in Family Health Centres

Kabasakal E., Kublay G.

International Journal of Medical Research & Health Sciences, vol.6, no.3, pp.22-28, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Adolescents’ Perspectives of Adolescent Marriages and ExpectationsAbout Marriages: A Turkey Sample

ÖZPULAT F., KABASAKAL E., BAŞ M.

Asian Pacific Journal of Health Sciences, vol.4, no.1, pp.34-43, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Adolescents’ opinions and thoughts about consanguineous marriages: A Turkey sample

ÖZPULAT F., KABASAKAL E., BAŞ M.

Journal of Human Sciences, vol.14, no.1, pp.105-112, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Mood Characteristics of Health Sector and Community Services Employees during the COVID-19 Pandemic

KABASAKAL E., ÖZPULAT F., AKCA A., ÖZCEBE L. H.

The Third International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 December 2020, no.77, pp.147-157 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

COVID-19 Causes Fear Among The Active Workers During The COVID-19 Pandemic

KABASAKAL E., ÖZPULAT F., AKCA A., ÖZCEBE L. H.

The Third International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 December 2020, no.78, pp.158 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Adolescent Health Promotion School Health Nursing Roles and Practices

Malkoç E., Kabasakal E.

3th International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2020, pp.59-67 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

The Importance of Health Services in Prison and Prison Nursing

Kabasakal E., Akca A.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.981-987 Sustainable Development

2019

2019

Cezaevi HemĢireliği ve Türkiye’deki Durum

AKCA A., KABASAKAL E.

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 December 2019

2019

2019

Okul Sağlığı HemĢiresinin Adli Olaylara YaklaĢımı

KABASAKAL E., AKCA A.

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 December 2019 Sustainable Development

2019

2019

Cezaevinde Anneleriyle YaĢayan Çocuklarda Sağlığın GeliĢtirilmesi

KABASAKAL E., AKCA A., MUCUK H.

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 December 2019

2019

2019

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA RASYONEL DUYGUCU DAVRANIŞÇI PSİKO EĞİTİMİN ÖNEMİ

KABASAKAL E.

5. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 16 December 2019

2019

2019

OKULLARDA SAĞLIĞIN GELİŞTIRILMESI: OKUL SAĞLIĞI HEMŞIRESI

KABASAKAL E.

5. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 16 December 2019

2019

2019

Health Promotion for Children Living With Mothers in Prison

Kabasakal E., Akca A., Mucuk H.

Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Sosyal Hizmet 3. Gerontoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.326-330 Sustainable Development

2017

2017

Sarsılmış Bebek Sendromunu Önleme

BAKIR E., KABASAKAL E.

3nd International Congress on Violence and Gender, 21 - 22 April 2017

2016

2016

Erkek Çocuklarında Cinsel İstismarın Belirlenmesi Ve Hemşirenin Rolü

BAKIR E., KABASAKAL E.

Uluslararasi II. Adli Hemşirelik ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016

2016

2016

Halk Sağlığı Sorunu Olarak Gençlik Suçluluğu

KABASAKAL E., BAKIR E.

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Sosyal Hizmet Kongresin, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

2016

2016

Çocuk Suçluluğunu Önlemede Gelişimsel Risk Odaklı Ev Ziyaretinin Rolü

KABASAKAL E.

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016

2016

2016

Zorunlu Göç ve Çocuk Sağlığı

KABASAKAL E., BAKIR E.

Kekam-Wald 21. Yüzyilda Uluslararasi Göç Konferansı, 10 - 11 October 2016 Sustainable Development

2015

2015

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ERGENLERDE CİNSEL SAĞLIK VE CİNSELLİK

BAKIR E., KABASAKAL E.

I.ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 15 - 18 November 2015

2015

2015

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARINI ÖNLEMEDE EV ZİYARETİ PROGRAMLARININ ROLÜ

KABASAKAL E., BAKIR E.

I.ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 15 - 18 November 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2020

2020

Cezaevi ve Tutukevi Hemşireliği

Uysal Toraman A., Kabasakal E., Akca A.

in: Adli Hemşirelik, Prof. Dr. Hamit Hancı,Prof. Dr. Yurdagül Erdem,Prof. Dr. Sevinç Polat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.375-395, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Cezaevi ve Tutukevi Hemşireliği

UYSAL TORAMAN A., KABASAKAL E., AKCA A.

in: Adli Hemşirelik, Hancı, Hamit İ., Erdem, Yurdagül, Polat, Sevinç, Editor, Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar, Ankara, pp.375-395, 2020 Sustainable Development