Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microscopic investigations in a diabetic rat urinary bladder infected with Trichosomoides crassicauda

Journal of Electron Microscopy, cilt.60, ss.261-265, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Forensic value of ten short tandem repeat loci in Turkey compared to other ethnic groups

Balkan Journal of Medical Genetics, cilt.12, ss.69-72, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF SFLT-1 AND ADAMTS-8 EXPRESSION IN DIABETIC RAT TESTIS TISSUE

International Journal of Health Services Research and Policy, cilt.4, ss.225-232, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetik Ayak Yaraları Üzerine İmmunohistokimyasal Bir Çalışma MMP-2 ve TNF- α Ekspresyonlarının İncelenmesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.394-398, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menisküs Yırtığı Hastalarının Sinoviyal Hücrelerinde Matriks Metalloprotein-2 ve NF-Kβ Protein Ekspresyonu

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.209-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ULTRASTRUCTURAL EXAMINATIONS ON DIABETIC RAT SKIN TISSUE WITHTOPICAL APPLICATION OFSalvia euphratica ETHANOL EXTRACT

International Journal of Health Services Research and Policy, cilt.3, ss.107-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lectin Histochemistry of Agrotis segetum Midgut Cells and Peritrophic Membrane

Gazi Univesity Journal of Science, cilt.31, ss.1022-1031, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Microscopic Study Mucosal Cells of Urinary Bladder in Streptozotocin Diabetic Rats with Parasite

American Journal of Research Communication, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Immunoexpression of SRC Protein in Preeclamptic and Gestational Diabetic Placental Tissues

II. The International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.87-97

PreeclampsiaLeadstoIncreasedExpressions of CHOP and PSTAT3 Proteins in Placenta an ImmunohistochemicalStudy.

International Eurasian Conference On BiologicalandChemicalSciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 29 Haziran 2019

CHOP and NF-κB Protein Expression is altered in placentas with Gestational Diabetes.

6th International Multidisciplinary Studies Congress, Health / Medical Sciences Section, Oral presentation, 26 - 27 Nisan 2019

OP-022 Ethanol extracts of Salvia kronenburgii have a wound healing effect on excisional and incisional wound models in diabetic rats.

4th International Congress on Applied Biological Science (ICABS), Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.36

Kitap & Kitap Bölümleri