Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SUNNI POLITICAL CULTURE AND ITS EFFECTS ON THE TURKISH STATE TRADITION

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.10, pp.17-40, 2020 (National Refreed University Journal)

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE MEVCUT KAMU KURUMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research , vol.10, no.49, pp.570-578, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HACI BAYRAM VELİ VE BAYRAMİLİĞİN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SİYASET VE DEVLET YÖNETİMİNE ETKİSİ

Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu , Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2017, pp.379-392