Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Shake in the basic sciences in turkey: the country’xxs shake

Journal of Higher Education and Science, cilt.3, sa.2, ss.85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yükseköğretimde Kalite Algısı Üzerine Bir İnceleme: Öğrenci Perspektifi

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, Türkiye, 12 Ekim - 14 Kasım 2017

Neoliberal Eğitim Politikalarının Üniversitelerin itibarı Açısından Doğurabileceği Riskler

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, cilt.1, ss.303-308