Öğr.Gör.

ELİF ASLI AKYÜZ


Rektörlük Merkezi

-

-

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

2015 - 2017

2015 - 2017

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Yerine Geçerek İşlem Yapma: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetimi Yetkisini Düzenleyen 11. Maddesi Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

Araştırma Alanları

İdare Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Yönetimsel Görevler

2018 - 2019

2018 - 2019

Hukuk Müşaviri V.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Rektörlük Merkezi, -

2016 - 2017

2016 - 2017

Avukat

İstanbul Barosu

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Kentsel Dönüşüm Hukukunun Çok Boyutluluğu İlkesi Bağlamında Süleymaniye Yenileme Alanı

Akyüz E. A.

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, cilt.1, ss.319-331


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Çalışma Grubu

Isparta-Türkiye

2014

2014

VII. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye